Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Indre fiende?

  • Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har nektet å publisere en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på regjeringens sider, til tross for at hans departement har bestilt rapporten. Til Nationen sier Gjelsvik at han mener den kopler EØS-motstand til ekstreme politiske synspunkter og påvirkning fra fremmede makter. Rapporten det er snakk om, er nå publisert på FFIs egen hjemmeside. Den er en kortfattet affære, hvor tre FFI-forskere har lagd det de mener er sannsynlige scenarioer for fremmed påvirkning av den norske samfunnsdebatten. Det er altså ikke snakk om reell påvirkning, men forskernes antakelser om hvordan slik påvirking kan se ut og hvilke grupper den vil treffe.
  • Det første scenarioet er at grupper som ønsker Norge ut av EØS-avtalen, infiltreres av fremmedstatlige aktører som ønsker politisk omveltning i Norge. Argumentene i scenarioet er til dels overlappende med mye av den faktiske debatten om EØS-avtalen, og det er vanskelig å se hvorfor akkurat EØS-spørsmålet er valgt som eksempel. Er EØS-motstandere mer tilbøyelige til å la seg lure av fremmede makter enn andre nordmenn? Er det observert mer fremmed påvirkning i den debatten enn andre? Det nevnes ikke i rapporten. Likevel tegnes det et utførlig bilde hvor nordmenn med legitime politiske ståsteder knyttes til undergraving av det norske demokratiet.
  • Forskerne hadde nok ikke lengst framme i pannebrasken at ministeren som mottok scenarioene, er tidligere leder av Nei til EU og prosjektleder for Alternativrapporten, som utredet EØS-alternativer. Gjelsvik kjenner godt både mange av personene og argumentene som forskerne ser for seg at kan gå fremmede makters ærend. Det er bra at han sier fra når han ser at legitime politiske ståsteder diskrediteres. Vi ønsker at norske sikkerhetsmyndigheter og forsvarsforskere er på vakt mot utenlandsk påvirkning. Den må avdekkes og informeres om. Men de bør vokte seg vel for å peke ut indre fiender av demokratiet. Det har forsvar og etterretning gjort tidligere, og det er en lite ærerik historie.
Git: main, Build env: production, running in production mode, Sanity: production