Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Rammer sivile

  • Lørdag ble det nok en gang meldt om missilregn over en rekke ukrainske byer. Missilene var rettet mot energistasjoner og annen kritisk infrastruktur. Ifølge ukrainske myndigheter skal angrepene ha rammet flere regioner og sørget for at nærmere 1,5 millioner ukrainere i disse områdene mistet strømtilgang. Det ukrainske statlige strømnettselskapet Ukrenergo hevdet at omfanget av ødeleggelsene på lørdag var på linje med, eller verre enn, konsekvensene av angrepskampanjen 10.–12. oktober. Da angrep Russland en rekke infrastrukturmål, men også sivile mål i flere ukrainske byer og innledet med det en ny fase av krigen.
  • Russlands nye strategi går altså ut på å slå ut strøm og kritisk infrastruktur i Ukraina når vinteren setter inn. Ved hjelp av langtrekkende missiler kan de også angripe deler av landet som ligger langt unna krigføringen på bakken. Det har gjort at Ukraina i forrige uke måtte starte opp rullerende planlagte strømavbrudd i byer og småsteder over hele landet for å spare strøm. Myndighetene opplyser om at 30–40 prosent av generatorkapasiteten har blitt skadet i løpet av de siste to ukene med luftangrep. Målene med angrepene ser ut til å være å skape en humanitær krise i Ukraina som på den ene siden skal svekke kampviljen i befolkningen, og på den andre siden skal skape en ny flyktningbølge ut av landet. Dette kan i neste rekke svekke viljen til å støtte Ukraina i de europeiske landene som snart kan komme til å måtte håndtere nye flyktningstrømmer.
  • Det er viktig å slå fast at de russiske angrepene rettet mot sivile og mot sivil infrastruktur både er moralsk forkastelige og forbudt i henhold til krigens folkerett. I dette tilfellet ligger forbrytelsen i at lidelsene befolkningen påføres, ikke er uintenderte konsekvenser av angrep for å svekke den militære kampevnen. Her er tvert imot lidelsene et mål i seg selv for å oppnå en demoralisering av kampviljen. At Russland også er den angripende part i en invasjonskrig som ikke har noe folkerettslig grunnlag, viser at Russland mangler enhver respekt for folkeretten.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production