Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ifølge NRKs opplysninger vil regjeringen innføre skolepenger for utenlandske studenter fra og med neste år:

Gratisprinsipp i fare

SKOLEPENGER? Muhammad Osama Ali studerer Animal Science ved NMBU i Ås. En av grunnene til at han valgte Norge, er at det er gratis å studere her. Ifølge NRKs kilder kan det bli slutt på det med neste års statsbudsjett.
Foto: Siv Dolmen

Hadde Muhammad Osama Ali måttet betale for å ta en mastergrad i Norge, hadde han ikke vært her. Studentorganisasjon frykter at kvalifiserte studenter forsvinner.

– Jeg vet med sikkerhet at om det hadde vært skolepenger da jeg søkte, hadde jeg ikke vært her, sier Muhammad Osama Ali til Klassekampen.

I august flyttet han fra Lahore i Pakistan til Ås for å ta en masterutdannelse i Animal Science ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. For ham er det i dag gratis å studere i Norge.

Men ifølge NRKs opplysninger, vil regjeringen foreslå å innføre skolepenger for internasjonale studenter når de i morgen legger fram statsbudsjettet. Kunnskapsdepartementet har ikke bekreftet opplysningene – heller ikke overfor Klassekampen, men uroa har spredd seg blant landets internasjonale studenter.

– Jeg ble utrolig skuffet, sier Ali, som også er nestleder i International Students’ Unions lokallag i Ås.

– Innføres det, vil det ikke være igjen noen studenter som meg her, som ikke har råd til å betale skolepenger i tillegg til levekostnadene.

– Feil retning

Maika Marie Godal Dam, leder for Norsk studentorganisasjon, er sterkt kritisk til å innføre skolepenger for internasjonale studenter.

– Det vil være et brudd med gratisprinsippet: at vi ikke bare skal ha lik rett til utdanning på papiret, men også lik mulighet til det, sier Dam.

Både Høyre og Fremskrittspartiet ønsket å innføre skolepenger for internasjonale studenter i 2014, men forslaget ble stoppet av Venstre og KrF.

– Det står ordrett i Hurdalsplattformen at Ap og Sp er imot å innføre skolepenger, også for internasjonale studenter. Hvis ryktene stemmer, har ikke regjeringen ryggdekning i egen politikk.

Mange av studentene som potensielt vil måtte betale skolepenger i Norge, kommer fra land hvor også norske studenter må betale skolepenger. Er det ikke rimelig at det samme gjelder her?

– Nei. Vi har ett av verdens mest tilgjengelige utdanningssystemer, og det er jeg veldig stolt av. At andre land har dårligere løsninger, betyr ikke at vi skal kopiere dem.

Kraftige reaksjoner

Grunnet avtaler Norge er forpliktet til som EØS-medlem, vil man trolig ikke kunne innføre skolepenger for studenter fra EU-land.

Danmark og Sverige innførte skolepenger for studenter fra utenfor EU og EØS i henholdsvis 2006 og 2011.

– Antallet internasjonale studenter i Danmark og Sverige ble betraktelig lavere etter det. Gjør vi det samme, vil vi gå glipp av godt kvalifiserte studenter, sier Dam, som representerer 260.000 studenter.

– Våre medlemmer har reagert kraftig på forslaget. Mange internasjonale studenter er nå bekymret. Vi er en samlet studentbevegelse som sier at dette er å ta norsk utdanning i feil retning, sier Dam.

– En vinn-vinn-situasjon

Blant studentene som har reagert på NRKs opplysninger, er iranske Soudeh Shamshiri. Hun tar en master i Energy and Environmental Technology ved Universitetet i Sørøst-Norge.

For tida jobber hun også som prosessingeniør på Notodden.

Selv ville Shamshiri neppe ha valgt Norge om det ikke var gratis å studere her, for hun ble tatt opp på universiteter med høyere ranking.

– Jeg vet at det er hovedgrunnen til at mange velger å studere i Norge. Det finnes en rekke gode universiteter verden over med skolepenger, men i forhold til land som Tyskland, Nederland og Sverige har Norge veldig høye levekostnader, sier Shamshiri.

– Med dette forslaget vil myndighetene filtrere ut talentfulle og hardtarbeidende studenter fra land utenfor EU og EØS, sier Shamshiri.

Hun er også redd for at en forskjellsbehandling mellom studenter fra EU-land og studenter fra land utenfor EU vil være et farvel til ideen om lik rett til utdanning.

På grunn av valutakursen i mange land, for eksempel Iran, er de fleste internasjonale studenter nødt til å jobbe ved siden av, påpeker hun.

– Da betaler du skatt. Hvis myndighetene investerer i internasjonale studenter, blir det en vinn-vinn-situasjon, sier Shamshiri.

Høyre har lenge vært for en avgift for utenlandsstudenter, og Kari-Anne Jønnes (H) i Stortingets utdanningskomité håper NRKs opplysninger stemmer:

«Det er fornuftig å innføre en studieavgift for studenter som kommer utenfra EØS og Sveits», skriver hun i en tekstmelding.

Høyre mener det er nødvendig å avgrense hvem statlige ordninger skal gjelde for, og mener gratisprinsippets grenser går ved studenter fra EU og EØS.

«Jeg er både imponert og fornøyd med at statsråden ser ut til å ha overtalt regjeringspartiene om å snu 180 grader i denne saken», skriver Jønnes.

Kan ramme kvaliteten

Like imponert er ikke mastergradsstudent Muhammad Osama Ali.

– De fleste internasjonale studentene som er her, er her fordi vi ikke har råd til å betale skolepenger i hjemlandet eller andre steder. Vi er ekstremt takknemlige for å få en kvalitetsutdannelse vi ikke kan få noe annet sted, sier Ali.

Han er redd innføring av skolepenger ved norske institusjoner vil forringe kvaliteten på utdannelsen.

– Nå er det bare de aller beste studentene som blir valgt. Hvis bare de som har råd til å betale, kan søke, vil det gå utover kvaliteten. Når penger blir involvert, havner talent og hardt arbeid i bakgrunnen.

Kan miste studenter

Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen, er redd skolepenger for internasjonale studenter vil bety færre studenter ved universitetet.

– Jeg kjenner ikke til forslaget, men det er klart at det vil bli mer krevende å komme til Norge som internasjonal student. Vi vil nok få færre utenlandsstudenter hvis dette innføres, sier hun.

Hagen mener det er et prinsipielt spørsmål og sier hun er skeptisk til en uthuling av gratisprinsippet.

Margareth Hagen
Amundsen, Paul S.

– Jeg lurer på hvorfor dette kommer nå. Er det en slags måte å saldere sektoren på?

Også Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Tromsø, frykter at de vil få færre studenter, og viser til at Sverige opplevde en drastisk nedgang i antall søknader etter at de innførte skolepenger i 2011, selv om tallet stabiliserte seg etter hvert. I en tekstmelding skriver rektoren at han forventer at en innføring av skolepenger vil kunne føre til at det blir de pengesterke studentene som søker seg til Norge.

«Men så er det et spørsmål om vi er tilstrekkelig attraktive som utdanningsinstitusjoner og dermed greier å opprettholde antall søkere fra utenfor EU og EØS, slik som Sverige opplevde. Det kan vi ikke ta for gitt», skriver Olsen.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production