Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Patmans vei

  • En sentral del av den amerikanske New Deal-politikken fra 1930-tallet og noen tiår framover besto i å bryte opp monopoler og stanse konsentrasjon av økonomisk makt. I artikkelen «Slik drepte Demokratene sin folkelige sjel», trykket i Klassekampen i 2017, beskriver journalist Matt Stoller hvordan konkurransepolitikk lå i kjernen av det politiske prosjektet til progressive demokrater – og at det også var populær politikk. Stollers mann er demokraten Wright Patman (1893–1976), som i løpet av sitt halve århundre som folkevalgt sto bak lover som regulerte butikkjeder, banker og andre foretak. Ifølge Patman var rikdom samlet på få hender en trussel mot demokratiet. Han kjempet for at lokale handelsfolk ikke skulle bli kjøpt opp eller presset ut, og for at bønder og arbeidere skulle kunne stå på egne bein både politisk og økonomisk. Ifølge Stoller forsvant antimonopol-demokratene ut av amerikansk politikk sammen med Patman. I dag er det få som ser rikdom konsentrert på få hender som antidemokratisk, og finansbransjen og selskaper som Google og Amazon vokser inn i himmelen.
  • I Norge har vi konkurranselovgiving og Konkurransetilsynet til å følge med på konsentrasjon av makt i ulike markeder. Innsikten fra Patmans dager om at konsentrasjon av rikdom er en trussel mot demokratiet, er det likevel få som uttrykker. I norske byer fins det knapt lokale kjøpmenn som får inntektene av kjøp og salg i sitt område; pengene går til kjeder som har tatt over omtrent all handel. Som vi har vist i en rekke saker den siste tida, sentraliseres også makta i matvarehandelen for hvert år som går, til tross for at politikerne med jevne mellomrom rynker brynene når de blir konfrontert med situasjonen. Få har innsikt i hvordan innkjøp og prissetting gjøres i bransjen. Noen få eiere kontrollerer stadig større deler av verdikjeden, noe som truer hele bondenæringens samvirkemodell. Stortinget ba før sommeren regjeringen utrede og vurdere tiltak mot maktkonsentrasjon, men få vil monne. Politikerne bør lære av Patman, som gikk langt grundigere til verks for å bryte opp kjedenes makt.
Matmakta
SERIE

Matmakta

Matkjedene spiser seg stadig større. Klassekampen undersøker hva det betyr for dem som lager maten, og for oss som spiser den.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production