Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Brutte løfter

  • Da Senterpartiet og Arbeiderpartiet i fjor la fra sin felles regjeringsplattform, trakk tillitsvalgte i norsk jernbanesektor et lettelsens sukk. De to store forbundene Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund har hele tida vært imot den oppsplittingen og konkurranseutsettingen av togtrafikken som Solberg-regjeringen banket gjennom. I Hurdalsplattformen kunne de lese at Støres regjering «sier nei til konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen». Dessuten lovte Ap og Sp å «gjennomgå selskapsstrukturen i jernbanen med sikte på en mer helhetlig og oversiktlig organisering» og å «gjennomgå selskapsstrukturen i jernbanesektoren med en målsetting om færre selskap».