Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Nav-skandale, koronastenging, hemmelighold. Skal det være fritt fram for politikerne å bryte loven?

Når de ansvarlige svikter

ALT BLE IKKE BRA: I rapporten til Koronakommisjonen kom det fram at ansvarlige politikere ikke tok høyde for barnas beste i pandemihåndteringen, slik Grunnloven krever. Men det får ingen konsekvenser for de ansvarlige politikerne, skriver forfatteren. FOTO: FREDRIK HAGEN, NTB Fredrik Hagen

Den siste riksrettssaken hittil i Norge ble avsluttet i 1926, og domstolen er i realiteten sovende. De fleste jurister vil nok riste oppgitt på hodet om Riksrett blir fremmet som en mulighet for å stille politikere til ansvar, uansett hvor grovt et brudd på deres konstitusjonelle plikter. Kanskje kan dette tilskrives manglende kunnskap om Riksretten, da en saks utfall vil kunne være alt fra små bøter til lengre fengselsstraffer, ut fra hvilket lovbrudd som eventuelt blir bevist.