Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Utdanningsdirektoratet åpner tilsyn mot Læringsverkstedet etter milliardsalg av barnehager:

Skal granske eiendomssalg

MER: I april la kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fram nye regler for private barnehager. Nå varsler hun at det kommer mer. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

TILSYN: I 2020 solgte en av landets største barnehagekjeder unna eiendom for 4,25 milliarder kroner. Kunnskapsminister Tonje Brenna er glad for at avtalen nå granskes.

Kunnskapsminister Tonje Brenna sier til Klassekampen at hun er fornøyd med at Utdanningsdirektoratet gransker Læringsverkstedet.

– Det er viktig for oss som er for offentlig finansiert velferd, at vi kan se at pengene vi bevilger, følges opp og brukes i tråd med ambisjonene, sier hun.

Bakgrunnen for granskingen er et varsel Kunnskapsdepartementet mottok tidligere i år fra Viceroy Research.

Varselet peker på uregelmessigheter ved Læringsverkstedets avtale om salg og tilbakeleie av barnehageeiendommer med det svenske selskapet SBB.

Læringsverkstedet avviste blankt påstandene i varselet, men departementet valgte å videresende det til Utdanningsdirektoratet. Direktoratet innleder nå tilsyn med tre barnehager i kjeden.

Omfattende salg

I 2020 solgte Læringsverkstedet, som er en av Norges største drivere av private barnehager, 138 barnehageeiendommer til det svenske selskapet SBB, for til sammen 4,25 milliarder kroner. I samme prosess inngikk de en avtale om å leie barnehageeiendommene til en årlig sum av 251 millioner kroner.

Ifølge Viceroy-rapporten er det to hovedproblemer med avtalen. For det første mener de husleia er satt urimelig høyt. For SBB betyr dette god fortjeneste, men for Læringsverkstedet betyr det høye utgifter – som dekkes av penger fra staten og foreldre.

«Disse eiendomstransaksjonene viser behovet for å regulere private barnehageaktører mye strengere enn i dag»

TONJE BRENNA (AP), KUNNSKAPSMINISTER

Det andre problemet Viceroy trekker fram er at SSB delvis betalte Læringsverkstedet i form av SSB-aksjer. Avkastningen på disse aksjene er knyttet til overskuddet i SBB, som igjen avhenger av blant annet leieinntektene.

Læringsverkstedet har i et brev til departementet avvist påstandene om for høy leiepris, og om at de tjener på at leia er for høy gjennom avkastning.

De viser til at Viceroy er et investeringsselskap som tjener på å «shorte» aksjer, og at selskapet dermed har interesse av å skape uro som senker aksjekursen.

Nye krav

Regjeringen har foreslått flere regelendringer i barnehagesektoren siden den tiltrådte. Barnehagesektoren har etter hvert blitt dominert av noen store kjeder. Det kan gjøre det vanskelig å ha oversikt over økonomistrømmene. Stortinget har nå vedtatt at alle barnehager må organiseres som egne rettssubjekter med egne regnskaper, noe som skal gjøre det lettere å ha oversikt.

Barnehagene har også blitt pålagt å melde fra om salg og organisatoriske endringer.

Varsler strengere regler

Barnehagene som er gjenstand for tilsyn, har sendt inn dokumentasjon til direktoratet, som nå skal gjennomgå informasjonen og vurdere om lovverket er fulgt. Om tilsynet skulle avdekke regelbrudd, kan det medføre krav om tilbakebetaling av offentlig støtte eller endring av praksis. Utdanningsminister Brenna vil ikke kommentere innholdet i varselet og tilsynet, men mener det er behov for strengere regulering av sektoren.

– Disse eiendomstransaksjonene viser behovet for å regulere private barnehageaktører mye strengere enn i dag. Det handler ikke bare om problemstillinger vi tradisjonelt knytter til drift av barnehager, men nå også kjøp og salg av eiendom. Vi må se bredt på hvilke reguleringer det er behov for, sier hun.

– Hva betyr det, vil dere gå inn for forbud mot slike salg?

– Vi vurderer ulike former for regulering av muligheten til å kjøpe og selge barnehageeiendom. Det inkluderer muligheten til å skille ut barnehagebygg i egne selskaper, hvor barnehagene leier tilbake lokalene, og å innføre kommunal forkjøpsrett på barnehageeiendom. Det er viktig å ha med en historisk kontekst. Mange barnehager er etablert på tomter de har fått rimelig eller gratis av kommuner med behov for mange barnehageplasser. Disse verdiene må forvaltes slik at det er fellesskapets interesser som er fremst i pannebrasken.

Er ikke bekymra

Atle Hørlyk, økonomidirektør i Læringsverkstedet, skriver i en e-post at de ser det som uproblematisk at direktoratet gjennomfører tilsynene.

«Vi ser på tilsynet av disse tre barnehagene på samme måte som våre andre tilsyn og at dette er en helt naturlig del av vår interaksjon med regulerende myndigheter. Vi frykter på ingen måte konsekvensene av tilsynet», skriver han.

Selskapet avviser at husleia de betaler til SBB, er urimelig. «Den er fastsatt i nedre intervall av ordinære husleienivåer. Vi kjenner til flere tilfeller hvor kommunale barnehager belastes med en husleie som er mer enn dobbelt så høy som den vi betaler til SBB», skriver Hørlyk.

Han avviser at deres husleie påvirker utbyttet de får fra SBB-aksjene. «SBB er et svært stort eiendomsselskap med en årlig husleieinntekt på over 6 milliarder og eiendomsverdier på over 150 milliarder. Husleien og byggene til Læringsverkstedet utgjør bare 2-3% av dette, slik at verdien av aksjene i SBB er overhodet ikke påvirket av husleienivået til Læringsverkstedet», skriver han.

Han advarer myndighetene mot å innføre særegen regulering av bygningstransaksjoner. «Vi tror at å innføre en helt særegen og unorsk regulering av private barnehagebygg vil påvirke viljen til å investere i denne typen bygg og derfor på sikt redusere bygningskvaliteten for private barnehagebygg», skriver han.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production