Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Frankrike tar kontrollen over sin egen energipolitikk – på tvers av EUs prinsipper om fri flyt av strøm.

Tid for renasjonalisering?

GAULLISMEN: Under Charles de Gaulle overtok den franske staten produksjonen, transporten og salget av strøm. Nå vil landet under president Emmanuel Macron renasjonalisere energipolitikken – og flere europeiske land kan følge etter, skriver Øystein Noreng.FOTO: VINCENT KESSLER, AFP/NTB VINCENT KESSLER

Etter hvert som tiden går og strømkrisen forverres, skjerpes forståelsen av at EU står på bar bakke i møte med usikre energiforsyninger og høyere strømpriser. Stadig flere land treffer på egen hånd tiltak for å sikre sine forbrukere, og for å skjerme sine markeder mot prissmitte fra Tyskland. Frankrike vil nå renasjonalisere strømselskapet Électricité de France (EdF).