Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Klare svar om informasjonsflyt er viktig for tilliten til politiet, mener Ap-Tajik:

Bekymret for tilliten

SØKER SVAR: Hadia Tajik (Ap) ønsker en evaluering av PST og politiet i etterkant av angrepet i Oslo natt til lørdag. FOTO: HANNE MARIE LENTH SOLBØ

TRUSSEL: Aps Hadia Tajik vil ha svar på om informasjonsflyten før og etter angrepet i Oslo natt til lørdag har vært god nok.

Arbeiderpartiets Hadia Tajik mener det er viktig å finne ut av om politiet og PST hadde informasjon de ikke klarte å utnytte i forkant av masseskytingen i Oslo, natt til lørdag.

Etter at terror- og drapssiktede Zaniar Matapour (42) drepte to menn og skadet 21 personer utenfor utestedene London Pub og Per på hjørnet, har justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har varslet at det vil bli gjennomført en evaluering av PST og politiet.

Den tidligere Ap-nestlederen mener en slik evaluering må ta for seg hva PST og politiet har visst om på forhånd, og hvordan slik informasjon eventuelt ble behandlet.

– Ved tidligere anslag av denne karakteren har man sett at etater i Norge og i utlandet har sittet på informasjon om personer eller miljøer som kan utgjøre en trussel mot landet, men der de ikke har klart å knytte sammen informasjonen på en måte som danner et helhetlig bilde, sier Tajik, og fortsetter:

– Dermed har de heller ikke klart å avverge det. Det er viktig å se på om det kan være tilfelle her.

Kan skape usikkerhet

Tajik omtaler angrepet i Oslo som et brutalt angrep som særlig har rammet skeive. Det er på det reine at politiet tidligere i år har hatt kontakt med den siktede Matapour, og Tajik mener en evaluering av PST og politiet er nødvendig for å opprettholde folks tillit til politiet.

– Etter en så alvorlig hendelse er det viktig å evaluere politiets evne til å se på og forebygge slike hendelser. Særlig med tanke på at det her er snakk om en person som PST har hatt samtaler med. Dette er viktig både for at politiet og PST skal ta lærdom, men også av hensyn til folk sin tillit til disse etatene, sier Tajik.

En solidaritetsmarkering i etterkant av angrepet, som etter planen skulle finne sted på Rådhusplassen i Oslo, ble mandag kveld avlyst etter at politiet sa at de ikke kunne garantere for sikkerheten på arrangementet. Dette har politiet fått kritikk for.

Tajik sier regjeringens evaluering av PST og politiet også må ta for seg håndteringen i etterkant av angrepet.

– En evaluering må både ta for seg evnen til å avverge slike hendelser, men også håndteringen i etterkant. Det er nok mange som spør seg hvorfor politiet ikke har hatt en mer stringent kommunikasjon etter hendelsen ved London pub, om råd om hva som er trygt å gjøre og ikke, sier Tajik.

Hun mener dette er egnet til å skape usikkerhet.

– Både om hvilken informasjon politiet og PST har sittet med, og evnen til å dele det mellom etater, samt å kommunisere dette ut til befolkningen, sier Tajik.

SV også kritiske

Justispolitisk talsperson i SV Andreas Skjalg Unneland sier til Klassekampen at han stiller spørsmål ved PST, politiet og regjeringens håndtering i etterkant av angrepet i Oslo.

– Foreløpig stiller jeg meg spørrende til om innsatsen er god nok, slår han fast.

Unneland er mest skuffet over avlysningen av arrangementene som skulle støtte opp om det skeive miljøet. Dette må Mehl ta grep om, mener han.

– Jeg forventer at justisministeren redegjør for hvilke tiltak de setter inn for å sikre at arrangementer skal kunne gjennomføres, sier Unneland.

Også han vil ha svar på hva politiet og PST har av informasjon, og mener den varslede granskingen bør svare på dette.

– Jeg lurer på hvilke trusselvurderinger som er tatt, og hva slags informasjon de sitter på i ulike ekstremistiske miljøer som vil utøve vold mot skeive eller andre minoriteter. Jeg vil også vite mer om ressursbildet i PST og i politiet, og om politiet i tilstrekkelig grad har tatt innover seg helheten av det trusselbildet som eksisterer i dag, sier han, sier han.

I går skrev Filter Nyheter at flere gruppeledere i bystyret i Oslo har bedt justisministeren og politidirektør Benedicte Bjørnland om et hastemøte, fordi de frykter for forsamlingsfriheten til skeive i Oslo.

Også Unneland peker på denne bekymringen.

– Det er mange som for eksempel reagerer på at politiet både avlyste Pride-paraden lørdag og minnemarkeringen mandag. Mange sitter med spørsmål om politiet og PST kan ivareta sikkerheten og tryggheten til skeive i Norge, sier han.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production