Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Uten nettverk

  • I 1904 reiste den amerikanske forfatteren Upton Sinclair til Chicagos kjøttdistrikt for å gjøre research til et nytt bokprosjekt. I sju uker oppholdt han seg blant innvandrere i byens kjøttindustri og samlet historier om elendige sanitære forhold og farlige arbeidsforhold. Arbeiderne tjente nesten ingenting og ble ofte skadet på jobb. De levde fra hånd til munn. Sinclairs undersøkelser ble til boka «The Jungle», om utnyttelsen av de unge litauerne Jurgis Rudkus og Ona Lukoszaite i slakteriindustrien. Boka fikk stort politisk gjennomslag. Lesere ble forferdet over å lese at bedervet kjøtt ble blandet inn i det friske, og om rotter som falt ned i kjøttkverna. En ny lov om rein mat ble vedtatt. Men lønnsslaveriet og de farlige arbeidsforholdene på slakteriene havnet i skyggen. Sinclair skrev seinere at han med boka «aimed at the public’s heart and by accident I hit it in the stomach».