Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Uten nettverk

  • I 1904 reiste den amerikanske forfatteren Upton Sinclair til Chicagos kjøttdistrikt for å gjøre research til et nytt bokprosjekt. I sju uker oppholdt han seg blant innvandrere i byens kjøttindustri og samlet historier om elendige sanitære forhold og farlige arbeidsforhold. Arbeiderne tjente nesten ingenting og ble ofte skadet på jobb. De levde fra hånd til munn. Sinclairs undersøkelser ble til boka «The Jungle», om utnyttelsen av de unge litauerne Jurgis Rudkus og Ona Lukoszaite i slakteriindustrien. Boka fikk stort politisk gjennomslag. Lesere ble forferdet over å lese at bedervet kjøtt ble blandet inn i det friske, og om rotter som falt ned i kjøttkverna. En ny lov om rein mat ble vedtatt. Men lønnsslaveriet og de farlige arbeidsforholdene på slakteriene havnet i skyggen. Sinclair skrev seinere at han med boka «aimed at the public’s heart and by accident I hit it in the stomach».
  • I Norge har vi lenge vært stolte over å ha lagt løsarbeidersamfunnet bak oss, men nå vokser andelen arbeidstakere uten fast ansettelse i den vestlige verden. Særlig i yrker dominert av arbeidsinnvandrere, blir arbeiderne hyret inn som selvstendig næringsdrivende gjennom underleverandører. Den siste uka har Klassekampen undersøkt arbeidsforholdene for dem som gjør hjemmeleveringsboomen mulig: sjåførene. De forteller om manglende trygghet, om slit og stress og dårlig og uteblitt betaling. Hvorfor fanger ikke fagforeninger, arbeidstilsyn og politikere opp utnyttelsen i bransjen?
  • Én grunn er at de som jobber i det øvrige, regulerte norske arbeidsmarkedet, har lite kontakt med sjåførene. De er ofte nye i landet og har ennå ikke norske nettverk. I går fortalte sjåfør Mariusz Barburski at hans norske kjæreste ikke trodde at de tingene han opplevde da han kjørte for en underleverandør av Oda, kunne skje i Norge. Kanskje vil nordmenn flest reagere som forbrukere på avsløringene i hjemleveringsbransjen, ikke som medborgere – vi blir truffet i magen, ikke i hjertet. Men får løsarbeid fotfeste, angår det oss alle. Utfordringen er å finne felles arenaer for politisk kamp.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production