Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kronprinsparet stiller en av eiendommene sine til disposisjon for flyktninger:

Gir husrom til ukrainere

GJESTFRIE: Mange nordmenn har stilt eiendommene sine til disposisjon for ukrainske flyktninger. Blant dem er kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon. Her er de på Skaugum i Asker i 2021. FOTO: LISE ÅSERUD, NTB

DUGNAD: En stor andel av boligene der ukrainske flyktninger bor, er utleid av private. Kronprinsparet er blant dem som gir ukrainere bolig.

Om lag 10.000 ukrainere står i kø for å bli bosatt i Norge.

Et omfattende byråkrati, lav kapasitet og lange køer gjør at mange må vente i månedsvis på asylmottak før de kan bli integrert i et lokalsamfunn.

Nå kan Klassekampen fortelle at en av Askers godt bemidlede familier, nemlig kronprinsfamilien, stiller opp frivillig og huser flyktninger. Det får vi bekreftet av Guri Ofstad Varpe, kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff:

«Kronprinsparet har stilt en av eiendommene de eier til disposisjon for tre ukrainske flyktninger og deres barn. Flyktningene blir fulgt opp i vanlig prosedyre av utlendingsmyndighetene og kommunen. Flyktningene har vært i Norge en stund», skriver hun i en e-post til Klassekampen.

Klassekampen har stilt kongehuset flere spørsmål om flyktningene: Hvor lenge de skal bo på kronprinsparets eiendom og bakgrunnen for at kronprinsparet har gitt dem husly.

«Av hensyn til flyktningene ønsker Kongehuset å gi så lite informasjon som mulig», svarer Varpen.

Av samme årsak har heller ikke kronprinsparet eller flyktningene de huser, vært tilgjengelige for intervju om denne saken.

Mange melder inn bolig

Siden 24. februar har enkeltpersoner over hele Norge gjort en stor innsats for å ta imot ukrainere på flukt.

Lørdag skrev Klassekampen om enkeltpersoner i Asker og Oslo som har åpnet hjemmene sine og betalt opp mot 40.000 kroner hver for hjelpe flyktninger i gang i Norge. Verken flyktningene eller hjelperne fra Asker har fått noen av utgiftene kompensert. Flyktningfamilien i Oslo har fått noe akutt sosialhjelp.

I reportasjen lørdag skrev Klassekampen om hvordan lokalbefolkningen i Asker i løpet av de første ukene etter krigsutbruddet meldte inn 480 disponible boliger for ukrainske flyktninger som hadde behov for beskyttelse eller bosetting.

Ifølge Jon Bakkerud, kommunikasjonssjef i Asker kommune, er 200 av de 480 boligene som ble meldt inn, aktuelle flyktningboliger. Men kommunen har kun kontrakter med 20 av dem foreløpig.

Etter en treig start bosettes det nå på spreng rundt om i landet før sommerferien.

Rike bosetter flest

Oslo er den byen som bosetter flest. Tall Klassekampen har hentet inn fra de 15 bydelene, viser at det så langt i år er bosatt 570 flyktninger i Oslo. Privatpersoners bidrag til denne bosettingen er betydelig.

Hele 166 av boligene som nå leies ut, er eid av privatpersoner som har meldt disse inn til kommunen.

Det er i hovedsak ukrainske familier som nå bosettes. Med utgangspunkt i at én husstand består av tre personer, betyr det at nesten 500 av de 570 flyktninger er bor i en av disse private boligene.

Klassekampens gjennomgang viser også at det er i bydelene der de aller rikeste i Oslo bor, at det også er bosatt flest flyktninger på denne måten.

I bydelene Nordstrand, Ullern, Frogner, Nordre Aker og St. Hanshaugen er 84 boliger stilt disponible.

Det er mer enn det alle de ti andre bydelene har til sammen av disponible flyktningboliger meldt inn av private. Her er tallet 82.

Bortsett fra på Frogner er bydelen kontraktspart på vegne av privatpersonen som har meldt inn. I Frogner bydel leier privatpersoner ut 30 leiligheter direkte til flyktningene, men bydelen har vært tilrettelegger.

Ser man på antall flyktninger som er bosatt uavhengig av om boligen er privat eller kommunalt eid, er det bydel Sagene og Vestre Aker som har bosatt flest, nemlig 63 flyktninger. I Sagene bydel er 15 boliger meldt inn av privatpersoner.

Tomgangsleie

De som ønsker å leie ut en privat bolig til flyktninger, kan registrere seg via nettsida til sin bydel eller kommune. Huseierne i Klassekampens reportasje lørdag hadde ikke fått noe kompensasjon for boligen de hadde innkvartert flyktninger i.

I Oslo har det i enkelte bydeler vært en motsatt situasjon: Huseiere har fått kompensert for boligene uten at det har bodd flyktninger der. Dette kalles «tomgangsleie».

Fordi systemet har jobbet saktere enn de private tilbyderne, har enkelte bydeler hatt til dels store utgifter til tomgangsleie.

Sju bydeler har oppgitt at de har betalt tomgangsleie på til sammen 780.000 kroner. Bydel Søndre Nordstrand har betalt mest – hele 400.000 kroner.

Søndre Nordstrand har inngått leieavtale med 15 private tilbydere. Samtidig bosetter de for tida på spreng, og regner med å bosette mellom 45 og 50 flyktninger innen sommerferien.

«Det er klart vi gjerne skulle mottatt flyktninger tidligere, slik at vi hadde unngått tomgangsleia. Vi som arbeider med flyktninger i bydelen, skjønner imidlertid at denne situasjonen har vært spesiell, og at de nasjonale ordningene for mottak, registrering og kartlegging av flyktninger ikke har vært dimensjonert for å motta så mange flyktninger på kort tid som vi gjør nå», skriver Cindy Empaynado, kommunikasjonssjef i bydelen, i en e-post til Klassekampen.

Drammen bosetter mange

Siden 24. februar har nærmere sju millioner flyktninger krysset grensa fra Ukraina og over til et av nabolandene.

I Norge er det nå 18.000 ukrainere som er registrert som asylsøkere. I overkant av 15.000 av dem er innvilget kollektiv beskyttelse. 5000 er allerede bosatt.

Det betyr at det er 10.000 i kø. Mer enn halvparten av disse har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) allerede inngått avtale med kommuner om å bosette. Bare Oslo har sagt ja til å bosette 2000.

Ingen kommuner har bosatt flere enn Oslo. Drammen kommer på andreplass, viser tall fra Imdi. Der er 122 bosatt. På tredjeplass ligger kommunene Moss og Tromsø, som begge har bosatt 112, og tallene er ventet å øke over hele landet, fordi kommunene gjør en ekstra innsats før fellesferien.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production