Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Uten et begrep om det nasjonale er det lett å gå seg vill.

Nasjonale spørsmål

Den russiske angrepskrigen mot Ukraina ryster Europa. Sverige og Finland går inn i Nato, og danskene har stemt for å oppheve EU-forbeholdet i forsvars- og sikkerhetspolitikken. Land søker seg til større fellesskap for kollektiv sikkerhet og beskyttelse. Samtidig er oppslutningen om nasjonalstatene sterkere enn på lenge. Ukraina-krigen har vist betydningen av internasjonalt samhold og solidaritet, men også hvilken kraft som ligger i det nasjonale. Moskva gjorde mange feilvurderinger forut for krigen, men en av de største var å undervurdere ukrainernes vilje til å forsvare sitt eget land. I den grad Ukraina var splittet før krigen, er det en samlet nasjon med en felles bevissthet om historie, språk og kultur som nå vokser fram.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production