Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Nytt grunnlovsforslag i Chile kan gjøre landet ledende i klimakampen:

Vil gi naturen rettigheter

TØRKER UT: På grunn av omfattende tørke er det vannkrise i Chile. Her ved den uttørkede innsjøen Peòuelas, som blant annet forsyner havnebyen Valparaíso med drikkevann. FOTO: MARTIN BERNETTI, AFP/NTB MARTIN BERNETTI

RADIKALT: Hvis et utvalg av fagfolk og miljøforkjempere får viljen sin, vil Chiles nye grunnlov pålegge staten ansvaret for klimaendringene.

4. september skal folk i Chile stemme over et forslag til ny grunnlov. Grunnlovsutkastet, som skal være ferdigstilt 9. juni, blir utarbeidet av en gruppe med klar overvekt av venstrepolitikere og miljøaktivister. Blant mange er gruppa kjent som «økogrunnlovskomiteen».