Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Fleire framståande SV-politikarar har skifta syn etter invasjonen av Ukraina:

SV-toppar snur om Nato

VIL BLI: Sunniva Holmås Eidsvoll har vore tydelig på at Noreg bør ut av Nato, men no har ho snudd. Her er Eidsvoll på kontoret sitt på rådhuset i Oslo. FOTO: ANNIKEN C. MOHR

NY TID: Stadig fleire profilerte politikarar i SV går ut og seier at dei er for norsk Nato-medlemskap.

Utanrikspolitisk talsperson i SV Ingrid Fiskaa sa til Klassekampen førre veke at ho ikkje hadde inntrykk av at det var særleg mange i SV som hadde snudd i Nato-spørsmålet, men at dei som tidlegare var for no er endå meir for.

No er det likevel stadig fleire profilerte SV-arar som vil stå fram og seie at den russiske invasjonen av Ukraina har fått dei til å endre syn på norsk og nordisk medlemskap av alliansen.

– Eg har vore ein av dei som har vore veldig tydeleg på at vi bør melde Noreg ut av Nato, men situasjonen ser veldig annleis ut for meg etter at krigen i Ukraina braut ut, seier Sunniva Holmås Eidsvoll.

Ho er leiar i Oslo SV og byråd for oppvekst og kunnskap i hovudstaden.

Snudde etter 24. februar

Då Oslo SV haldt årsmøte like etter invasjonen og hadde ein heftig Nato-debatt, ville ikkje Eidsvoll seie kva ho sjølv meinte. No har ho bestemt seg for å flagge standpunkt.

– Det er først etter invasjonen at det gjekk opp for meg kor viktig det er for eit lite land å faktisk ha ein tryggingsgaranti. No tenkjer eg at SV bør endre politikken sin og ikkje skrive i programmet vårt at vi vil melde Noreg ut av Nato.

Har du inntrykk av at det er mange i partiet som har skifta syn på Nato dei siste månadane?

– Eg trur det er mange som tidlegare ikkje har hatt eit veldig bastant standpunkt på dette, som no byrjar å tenkje meir på det, seier ho.

Det gjeld til dømes leiar i Vestland SV Hege Lothe. Ho fortel at Nato-spørsmålet ikkje har vore særleg relevant for ho, men at ho no tenkjer at SV bør endre standpunkt.

– Eg har vore oppteken av lokalpolitikk, og akkurat desse spørsmåla har ikkje vore det eg har involvert meg mest i. No tenkjer eg at vi ikkje bør gå inn for å melde Noreg ut av Nato umiddelbart, seier ho.

Lothe understrekar at ho er leiar for eit stort fylkeslag, og at laget som heilskap på ingen måte har konkludert i denne saka. Ho er likevel klar på at ho personleg tenkjer at formuleringa bør ut.

– Samstundes meiner eg at den kritikken SV har kome med mot Nato, framleis står seg godt, så det er ikkje noko motsetnad, seier Lothe.

I dag står det i prinsipprogrammet til SV at partiet skal jobbe for å melde Noreg ut av Nato. I mars neste år skal landsmøtet vedta eit nytt program, og det blir det første høvet til å endre på dagens politikk. Men allereie i oktober skal partiet arrangere eit seminar der dei skal diskutere tryggingspolitikk i brei forstand.

Har snudd i nord

Tidlegare denne veka skreiv Klassekampen at SV sine kommunestyrerepresentantar i grensekommunen Sør-Varanger no er positive til norsk Nato-medlemskap, og at dei håpte at krigen i Ukraina fekk partiet til å snu i saka.

Ein annan som har bestemt seg for å konkludere med at SV bør skifte Nato-politikk, er Pål Julius Skogholt. Han er gruppeleiar for SV i Tromsø og har tidlegare vore både fylkesråd i Troms og statssekretær i regjeringa til Jens Stoltenberg.

«Situasjonen ser veldig annleis ut for meg etter at krigen i Ukraina braut ut»

SUNNIVA HOLMÅS EIDSVOLL, LEIAR I OSLO SV

– Vårt alternativ har liksom vore ein nordisk forsvarsallianse, og når Sverige og Finland no går inn i Nato, så er det ikkje noko realisme i det på utsida av alliansen, seier Skogholt.

Er det invasjonen av Ukraina eller innmeldinga av Sverige og Finland som gjer at du har skifta syn på Nato?

– Det er ein kombinasjon. Eg er framleis veldig kritisk til Nato, men eg meiner ikkje lenger at Noreg skal melde seg ut, seier han.

Har du inntrykk av at det er mange i partiet som har skifta standpunkt dei siste månadane?

– Eg trur det handlar meir om at Nato ikkje har vore så mykje diskutert dei siste åra. Mitt inntrykk er at no er det veldig mange i partiet som er veldig opne og nysgjerrige og har lyst til å høyre argument både for og mot.

Ikkje ja eller nei

Mikkel Grüner er gruppeleiar for SV i Bergen og ein av dei som var tidleg ute og meinte at SV måtte skifte Nato-standpunkt etter invasjonen av Ukraina. Han seier at hans inntrykk av debatten som no går i partiet, er at det ikkje gir meining å skilje mellom nei og ja til Nato.

– Det er ikkje ein fruktbar måte å tenkje på, for det handlar om ein mykje breiare debatt om forsvars- og tryggingspolitikk, seier Grüner.

Presisering 8. juni: I den fyrste versjonen av saka vart Vestland SV-leiar Hege Lothe sitert på at ho meiner at SV ikkje bør gå inn for å melde Noreg ut av Nato i partiprogrammet. Det er upresist. Det riktige er at Lothe ikkje vil at Noreg skal melde seg ut av Nato umiddelbart.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production