Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Åpent vindu

  • Et stort flertall i Danmark har stemt for å oppheve forsvarsforbeholdet, som sammen med tre andre begrensninger på EU-medlemskapet ble innført etter at et flertall av danskene stemte nei til Maastricht-avtalen i 1992. EU-tilhengere har flere ganger forsøkt å oppheve forbeholdene, men danskene har hver gang sagt nei. I 2000 stemte et flertall mot å innføre euroen. I 2015 ble det et klart flertall mot å oppheve det såkalte rettsforbeholdet, som gjør at Danmark står utenfor EUs samarbeid om grensekontroll, innvandringspolitikk og strafferett.
  • Det tredje forsøket på å oppheve et EU-forbehold lyktes denne uka. Et overbevisende flertall av danskene stemte for at Danmark skal være en del av EUs sikkerhets- og forsvarssamarbeid. Statsminister Mette Frederiksens budskap om å «sende et signal til Putin», gikk hjem. Ukraina-krigen og Russlands aggresjon var bakteppet for avstemningen, og de fleste dansker, også mange EU-motstandere og kritikere, valgte derfor å stemme ja. Det ble et flertall over hele Danmark, selv om man kan ane noen av de tradisjonelle motsetningene i synet på EU, i det nei-prosenten var størst på Lolland og i Frederikshavn nord i Jylland, mens flest stemte ja i det såkalte whiskybeltet nord for København. Det ser også ut til at EU-motstanden er svekket i bydeler i indre København, som Nørrebro, der Enhedslisten står sterkt.
  • Hvis danskene hadde stemt om forbeholdet for et halvt år siden, hadde det garantert blitt nei. Det kunne det også ha blitt hvis man hadde ventet et halvt år. «Men akkurat nå var vinduet der, og det krøp Mette Fredriksen gjennom», skriver Altingets Erik Holstein. Putin ble rambukken som gjorde det mulig å ta et oppgjør med forsvarsforbeholdet. Spørsmålet er om de andre forbeholdene også står for fall. På valgkvelden lovte statsministeren at resultatet ikke skulle tas til inntekt for nye framstøt. Det kan også ha sammenheng med at hun ikke er så verst fornøyd med at danskene tidligere har stemt for å opprettholde to av de andre forbeholdene. Det gjør at Danmark kan føre en selvstendig innvandringspolitikk og står utenfor eurosonen.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production