Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Direktorat fryser 2,7 millioner etter avsløringer om Forandringsfabrikken:

Fagfolk krever gransking

URO: Jan Storø, dosent ved Oslomet, har lenge uroet seg over rykter om Forandringsfabrikkens arbeid. Nå krever han at myndighetene rydder opp.

URO: Barnevernsbarn og tidligere ansatte kommer med alvorlige anklager mot stiftelsen Forandringsfabrikken. Fagfolk krever at myndighetene gransker.

– Vi er mange i og rundt barnevernet som har følt på en uro ganske lenge.

Det sier Jan Storø, dosent ved Oslomet og en av Norges ledende fagfolk på barnevernsfeltet.

I en kronikk i dagens Klassekampen ber han, sammen med Ine Haver, klinisk sosionom ved Stavanger akuttsenter, om at om at myndighetene tar avsløringer om stiftelsen Forandringsfabrikken på dypeste alvor.

Stiftelsen, som jobber med barnevernsbarn for at barns stemme skal bli hørt, er hardt vær etter en rekke avsløringer i nettavisa Psykologisk.no.

Alvorlige anklager

Blant sakene som Psykologisk.no har omtalt, er disse:

  • En rekke tidligere barnevernsbarn, av Forandringsfabrikken kalt «proffer,» står fram med historier om at de har blitt presset av ansatte til å snakke om private ting de ikke ønsker å dele på offentlige arrangementer. Barn som har nektet eller fått angstanfall, forteller om å ha blitt skjelt ut bak scenen.
  • 18 ungdommer forteller at de har blitt bedt om å dikte opp eller overdrive egne private erfaringer for å fremme stiftelsens budskap.
  • Ansatte forteller om årelang praksis med brudd på arbeidsmiljøloven. Ansatte skal ha blitt forventet å bidra med utstrakt gratisarbeid. Ansatte som ikke var tilgjengelig utenfor arbeidstid, eller ble sykemeldt, skal ha fått kritikk for å ikke bry seg nok om ungene. Flere melder om sektlignende forhold der det ikke var rom for avvikende meninger.
  • Innspill fra barn til stiftelsens rapporter skal ha blitt tilpasset og fabrikkert for å stemme med forhåndsbestemte konklusjoner.

Klassekampen har selv snakket med ungdom tilknyttet Forandringsfabrikken som forteller om press for å stille med private historier i mediene. Vi har også fått se skjermdumper fra et nettverk hvor tidligere proffer og ansatte i Forandringsfabrikken deler erfaringer.

En skriver at hun har blitt presset til å snakke om erfaringer med vold og overgrep på scenen uten tid til å forberede hva hun var villig til å dele.

Mektig aktør

Avsløringene sender sjokkbølger inn i delene av norsk offentlighet som jobber med barn og unge. Forandringsfabrikken har det siste tiåret blitt en av de viktigste premissleverandøren for barnevernets arbeid og det psykiske helsetilbud til barn og unge.

Arbeidet der barnevernsproffene forteller om sine erfaringer, ofte foran fullsatte konferansesaler, har skaffet Forandringsfabrikken mektige støttespillere blant politikere, nesten 20 millioner i årlig støtte fra staten, og en viktig rolle i kommuner og hjelpeapparatets arbeid med barn og unge.

At alt ikke er som det skal i Forandringsfabrikken, overrasker ikke Storø og Haver. De forteller at det har vært svirret mange rykter og vært mye uro rundt etikken i Forandringsfabrikkens arbeid.

– Det som kommer fram, er likevel langt verre enn det vi som har stått på sidelinja, har trodd, sier Storø.

Grundig oppgjør

Begge er klare på at det nå må ryddes opp.

– Det er veldig alvorlig at barn opplever å bli presset til å dele ting fra sitt liv de ikke ønsker. Sånn kan vi ikke ha det, sier Haver.

Hun og Storø mener både avsløringer om ulovlige arbeidsforhold og at barn har blitt bedt om å tilpasse egne historier til stiftelsens agenda, er uakseptabelt. Mest alvorlig ser de likevel på fortellingene om at barn har blitt presset til å dele vonde private historier offentlig.

– En ting er når voksne deler sine erfaringer, men her snakker vi om sårbare unge i helt ned i 14–15-årsalderen som bretter ut sine vondeste opplevelser offentlig. Det kan ha konsekvenser og ettervirkninger ungdommene ikke er i stand til å vurdere.

– Forandringsfabrikkens mål er jo at barns stemme skal bli hørt. Det er vel viktig?

– Alle på feltet er enige om at det er veldig viktig at barns stemme blir hørt, men det må gjøres på en trygg måte. Det er de voksnes ansvar å hjelpe barn å sette grenser, sier Storø.

Etter sakene på psykologisk.no har styret i Forandringsfabrikken varslet at de vil endre rutiner og gå grundig igjennom anklagene.

Storø og Haver er klare på at bare en grundig gransking fra myndighetenes side kan rydde opp.

– Selvfølgelig må myndighetene ta tak i dette. Det må gjøres grundig tilsyn fra en uavhengig instans. Avsløringene er alvorlige. Dette må få konsekvenser, sier Haver.

Storø stiller seg bak kravet. Han mener Helsetilsynet kan være riktig instans til å granske.

– Det er helt avgjørende at ansvarlige myndigheter sikrer ett trygt miljø for barn og ungdom, sier han.

Fryser millioner

Forandringsfabrikken har et budsjett på i overkant av 20 millioner årlig, det aller meste fra det offentlige: I 2020 utgjorde offentlig støtte 18 millioner av budsjettet.

Så langt har myndighetene vært ordknappe med hvilke konsekvenser avsløringene kan få. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er en av stiftelsens største bidragsytere og har innvilget støtte på over 15 millioner de siste tre årene. Nå har de kalt stiftelsen inn på teppet.

«Bufdir kan ikke konkludere om måten bedriften blir ledet på, eller behandling av de ansatte basert på informasjonen i mediene. Men oppslagene gir oss grunn til bekymring og vi vil derfor be om et møte med Forandringsfabrikken», skriver Kjetil Andreas Ostling, divisjonsdirektør i Bufdir. Møtet skal avholdes 8. juni.

Selv om Bufdir ikke vil konkludere, er det tegn til at de ser alvorlig på saken. I et dokument fra Bufdir som Klassekampen har fått tilgang til, står det at 2,7 millioner som skal utbetales til høsten, «holdes trolig tilbake» og at «vurdering gjøres».

Bufdir opplyser at dette er vanlig praksis når «forhold rundt tilskuddsmottaker er uavklarte».

Forandringsfabrikkens leder, Marit Sanner, er blitt sykemeldt etter avsløringene. Styreleder Odd Christopher Hansen svarer på vegne av stiftelsen. Han forteller at de tar saken på dypt alvor og vil samarbeide med en eventuell gransking.

«Hvis noen av våre økonomiske samarbeidspartnere har behov for mer kunnskap om vårt arbeid, er de veldig velkommen til å få dette», skriver han på e-post. Han skriver også at stiftelsen har satt i gang en intern gransking.

Anklagene mot Forandringsfabrikken
Barnevern

Anklagene mot Forandringsfabrikken

Forandringsfabrikken er en liten stiftelse som vokste seg så stor at den fikk endret barnevernloven. Nå anklager eksterne aktører, tidligere ansatte og tidligere barnevernsungdom stiftelsen for uholdbare arbeidsmetoder og sviktende etikk.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production