Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Stiftelsen Porsgrunnsmuseene anklager kommunen for økonomisk utpressing for å overta eiendommer:

Museum blir skviset ut

TRUET: Styreleder Haavard Gjestland (t.v.) og tidligere museumsbestyrer Aasmund Beier-Fangen viser fram gammelt servise ved Bymuseet i Porsgrunn. De mener at Porsgrunn kommune sulteforer dem og frykter for museets framtid.

Det er full strid om hvem som skal ha råderett til Porsgrunnsmuseenes bygninger. Styreleder Haavard Gjestland går hardt ut mot ordføreren.

– Hvis dette er museumspolitikken som føres i Norge, er det ensbetydende med nedleggelse av Porsgrunnsmuseene, sier Haavard Gjestland i Stiftelsen Porsgrunnsmuseene.

Sammen med tidligere museumsbestyrer Aasmund Beier-Fangen gir han Klassekampens fotograf en omvisning på Frednes, hvor museet har holdt til i alle år.

Her, på et av byens mest attraktive områder ved utløpet av Porsgrunnselva, driver stiftelsen to museer: Bymuseet med Porsgrund porselensmuseum og Sjøfartsmuseet. Sistnevnte er stridens kjerne i konflikten som nå utspiller seg for åpen scene.

I morgen skal utvalget for byutvikling i Porsgrunn ta stilling til et forslag fra rådmannen om å halvere driftstilskuddet til museet – fra 400.000 til 200.000 kroner.

På papiret kan det virke som lite penger, men museets styreleder frykter det kan føre til at hele museet må legge inn årene.

– I klartekst er det ordføreren som står på toppen og instruerer sin rådmann og kommunalsjef til å frata oss støtte. Han sier rett ut at dette er straffetiltak fordi vi er «uskikkelige» og står på vår klare rett, sier Gjestland.

– Og vår plikt til å overholde museumsstiftelsens vedtekter, supplerer Aasmund Beier-Fangen.

Sier opp leiekontrakt

Til grunn for den langvarige og bitre konflikten ligger en uenighet om hvem som skal ha rett til å disponere bygninger og anlegg som museet leier fra kommunen.

I fjor forsøkte kommunen å gå til rettssak for å si opp leieavtalen, men de trakk søksmålet. Nå har kommunen igjen varslet at leieavtalen skal sies opp, denne gangen fordi museet angivelig har forsømt sin vedlikeholdsplikt.

– Det har aldri vært utført så mye vedlikehold her som etter at vi fikk tilbake ansvaret for noen år siden. Og alt dette har vi klart med ørsmå midler og mirakuløs innsats fra frivillige, sier Beier-Fangen.

– Ordføreren ser også helt bort fra at Porsgrunn kommune ikke har noen instruksjonsmyndighet overfor en selvstendig stiftelse. Hvis vi hadde gått med på kommunens krav, ville hele styret risikert å havne i fengsel for å ha foretatt ulovlige disposisjoner.

Ble stående på bar bakke

Ifølge styreleder Gjestland henger museets ublide skjebne tett sammen med den såkalte museumsreformen, som Stortinget igangsatte tidlig på 2000-tallet.

Ved å slå sammen museer til større enheter skulle drifta ved landets statsstøttede museer effektiviseres og det faglige miljøet styrkes. Reformen medførte at Stiftelsen Porsgrunnsmuseene ble innlemmet i det konsoliderte Telemark museum.

«Vi er en del av grasrota i museums-Norge, likevel råtner vi på rot»

HAAVARD GJESTLAND, STYRELEDER I STIFTELSEN PORSGRUNNSMUSEENE

Men 26. februar 2019 vedtok styret i Telemark museum å si opp konsolideringsavtalen. Over natta ble museet stående på bar bakke.

Porsgrunnsmuseene mistet de statlige og fylkeskommunale driftstilskuddene de var tiltenkt.

De fire stillingene på museet ble også beholdt av det konsoliderte museet, som har hovedkontor i Skien.

Siden har Porsgrunnsmuseene gått for lut og kaldt vann, uten noe særlig pengestøtte og ved hjelp av frivillig innsats fra støttespillerne i Porsgrund Historielag.

– Det er ingen som tar ansvar for at vi skal klare oss, verken Kulturdepartementet, Kulturrådet eller kommunen. Vi er en del av grasrota i Museums-Norge, likevel råtner vi på rot. Dette har skjedd samtidig som de konsoliderte museene får økt støtte til dyre administrasjonsbygg, og en rekke nyansettelser sentralt. De har kanskje høy akademisk utdannelse, men lite lokalkunnskap og engasjement, sier Gjestland.

– En skam

Den nå pensjonerte museumsbestyreren Beier-Fangen reagerer på at kommunen vil sultefore museet ytterligere. Dette skjer samtidig som kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) reiser landet rundt for å markere Frivillighetens år 2022.

– Ved hjelp av frivillig innsats tar vi vare på Porsgrunns viktigste kulturminner, i områder som har høy kulturhistorisk verdi. Det var her byen ble grunnlagt, med utvikling av sjøfart, handelsvirksomhet og tollkamre for hele fjorden. Bygningene vi disponerer, går helt tilbake til 1600-tallet, og samtlige er fredet av riksantikvaren og regulert til museumsvirksomhet, forteller Beier-Fangen og fortsetter:

– Det er en skam at vi nå behandles så dårlig og overlates helt til vår egen skjebne. Hva slags signaler gir dette til alle oss som jobber med å ta vare på landets kulturskatter?

Avviser påstand

I går ettermiddag hadde kommunens ordfører Robin Kåss (Ap) ennå ikke lest forslaget om å halvere støtta til stiftelsen. Da Klassekampen spør om kuttforslaget, viser Kåss til rådmann Rose-Marie Christiansen. Hun mener det er politikerne som må uttale seg om forslaget.

Selv om Kåss ikke vil uttale seg om kuttforslaget, kaller han hele konflikten med Porsgrunnsmuseene for «veldig sørgelig».

Han mener Haavard Gjestlands påstand om at det er Kåss som ønsker å frata stiftelsen støtte fordi de er «uskikkelige», faller på sin egen urimelighet.

Robin Kåss

– Det har vært bredt flertall i bystyret om denne saken. Vi ønsker ikke å «ta» stiftelsen på noe vis, men vi må få til en redningsaksjon for disse bygningene, sier han.

Ordføreren avviser Aasmund Beier-Fangens uttalelse om at han ser bort fra at kommunen ikke har instruksjonsmyndighet overfor selvstendige stiftelser.

– Det er blitt tilbakevist av kommunens juridiske ekspertise og ekstern ekspertise. Nå må stiftelsen selv vurdere hva de gjør. For oss ser det ikke ut som at de har noen økonomisk eller personellmessig mulighet til å ivareta dette ansvaret.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production