Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Via Ferrata, et naturopprør å lære av

SPORLØST FARVEL: Etablering av en «Via Ferrata», altså en klatresti med wire, har skapt voldsomt engasjement i Viken. Debatten har overføringsverdi til mange andre felt – for eksempel hyttefelt, skriver forfatteren. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

Ordfører Tine Norman i Sigdal raste etter at Statsforvalteren i vinter sa nei til å anlegge en Via Ferrata – en klatresti med wire – opp fjellet Andersnatten i Viken. Målet med prosjektet hadde vært å skape arbeidsplasser. Liv og røre. Fritidstilbud for beboerne. Men brått ble debattarenaen en boksering, der Norges Klatreforbund freste fra motsatt side. Med sine 28.000 medlemmer erklærte forbundet at «Via Ferrata bryter med en norsk friluftstradisjon som er sentralt for klatremiljøet: mest mulig sporløs ferdsel». Den åpne Facebookgruppen «Nei til Via Ferrata i Andersnatten» la til at «tilrettelegging av Disneypark i fjellsidene er ikke veien å gå». Klatrestien har satt sinnene i kok, og man kan håpe at engasjementet smitter.