Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Én av fire som jobber med lyd, lys og annen sceneteknikk, sluttet i bransjen under pandemien, ifølge rapport:

Stor mangel på teknikere

REDNING: Teknisk sjef Ole Reidar Gudmestad ved Tou Scene i Stavanger ansatte før nyttår Daria Zarbeeva som fast tekniker på huset. Her rigger de opp for en danseforestilling.

Flere enn én av to kulturarrangører tror de må avlyse planlagte arrangementer fordi de mangler teknikere, viser ny rapport.

For publikum er de usynlige, men uten dem blir det ingen konsert eller forestilling. Og i løpet av to år med meter og munnbind har mange av dem forlatt yrket.

Én av fire sceneteknikere sluttet i bransjen under pandemien, viser den nye rapporten «Forestillingen er avlyst» fra Telemarksforskning.

Samtidig svarer over halvparten av arrangørene at det er sannsynlig at planlagte arrangementer ikke kan gjennomføres i 2022 på grunn av mangel på folk som jobber med lyd, lys og rigging av scener.

Teknisk leder Ole Reidar Gudmestad ved Tou Scene i Stavanger forteller om «mye styr» for å få tak i nok personell.

– Vi får store utfordringer når festivalsesongen er i gang, da blir det en ekstra hard nøtt å finne folk, sier Gudmestad.

Takker nei til oppdrag

Tou Scene arrangerer blant annet kunstutstillinger, konserter og teaterforestillinger.

Gudmestad forteller at utleiefirmaene de vanligvis bruker, er fullbooket til festivaler i sommer og dermed ikke kan ta på seg andre oppdrag.

Tou Scene har tidligere bare basert seg på frilansere, men før nyttår ansatte Gudmestad en tekniker på fulltid.

– Det har vært redningen for oss, vi hadde ikke klart å dekke opp arrangementene våre hvis vi ikke tok den sjansen, sier han.

Da samfunnet åpnet igjen i fjor høst, måtte tre av fire utleiefirmaer takke nei til oppdrag fordi de manglet teknikere, viser rapporten som kartlegger frafallet av sceneteknikere i forbindelse med pandemien.

89 prosent av firmaene sa at de kom til å mangle minst én lydtekniker ved gjenåpningen i 2022, og like mange kom til å mangle minst én rigger.

15 prosent svarte at de kom til å mangle over ti teknikere totalt.

Fordi situasjonen er den samme i hele Europa, er det heller ikke mulig å hente inn arbeidskraft utenfor Norge, ifølge utleierne.

– I tillegg til at mange teknikere er forsvunnet fra yrket i løpet av pandemien, har det heller ikke vært noe tilsig av nye teknikere, påpeker Anne-Sofie Hjemdahl, seniorforsker ved Telemarksforskning og prosjektleder for rapporten.

Foreslår opplæring

Forfatterne av rapporten foreslår en rekke tiltak som kan bøte på problemet.

For å rekruttere nye teknikere til bransjen foreslår de blant annet å etablere lærling- og mentorordninger og praksisplasser blant annet gjennom Nav.

– Hvor er det innsatsen først og fremst må trappes opp, Anne-Sofie Hjemdahl?

Anne-Sofie Hjemdahl

– Både utleiefirmaer og arrangører har et stort ansvar. Yrket er så praktisk og veldig basert på å være ute i felt, og da må det finnes ordninger for opplæring, sier hun.

Forskerne tror at en offentlig støtte av lærlingplasser hos arrangører og i utleiefirmaer vil kunne være en effektiv strategi.

For å beholde sceneteknikerne i yrket trekkes disse faktorene fram: økt lønn, forutsigbarhet i jobbmuligheter, flere faste ansettelser og bedre sosiale ordninger.

Ifølge rapporten har teknikernes inntekter falt betraktelig i løpet av pandemien, men dagshonorarene deres steg i fjor høst.

– Når etterspørselen har vært stor, har også prisene på teknikere gått opp. Det vil si at de nå ligger rundt tariff, de har vært underprisa lenge, sier Hjemdahl.

– Må unngå rovdrift

Rapporten viser at 78 prosent av sceneteknikerne som er spurt, ønsker å fortsette i yrket.

For at de skal bli værende, er det særlig to ting som trekkes fram som viktig av teknikerne selv: bedre sosiale ordninger og større forutsigbarhet i inntektene.

Ole Reidar Gudmestad ved Tou Scene er enig:

– Jeg tror forutsigbarhet og lønn er veldig viktig for å holde folk i bransjen, og at man unngår perioder med rovdrift. Det kan bli ganske intenst når det er mange arrangementer og få folk. Det trengs en bevisstgjøring på at dette skal være en trygg jobb på linje med andre yrker. Kulturbransjen i sin helhet er tjent med at det blir mer ordna forhold, sier han.

Gudmestad har også tro på praksisordninger for å rekruttere flere. Han sier at hans egen arbeidsplass har diskutert om Tou Scene skal bli lærlingbedrift.

– Men man skal ha ressursene til å følge opp. En offentlig støtteordning hadde vært veldig kjærkomment, sier han.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production