Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Handlekraft

  • Det må kunne kalles en av de mest minneverdige overhøvlingene i norsk tv-historie. 9. oktober 2006 hadde daværende kulturminister Trond Giske (Ap) kalt inn direktør Bente Erichsen og styreleder Geir Lundestad til et møte om budsjettsprekken ved Nobels Fredssenter. Men besøket forløp, som NRKs reporter nøkternt uttrykte det, «så dårlig som det vel kunne for de to». Mens kameraene rullet, og Erichsen og Lundestad ble stadig rødere i toppen, slo ministeren fast at dersom fredssenteret ikke hadde vært organisert som en uavhengig stiftelse, ville begge to fått sparken.
  • Om man reagerer på slike scener med skrekk eller boblende fryd, avhenger av synet på de konkrete saksforholdene – men også av hvor «utøvende» man prinsipielt ønsker at statens utøvende makt skal opptre. 16 år etter Giskes tv-sendte utskjelling har statsråd Ola Borten Moe (Sp) inntatt en liknende sheriff-rolle overfor norsk akademia. Torsdag avsatte han hele styret i Forskningsrådet med umiddelbar virkning, begrunnet i at rådet har «lovet bort mer penger enn [det] har». Tumultene gjør landets universitetsrektorer berettiget bekymret for finansieringen i årene som kommer. At Moes grep skulle være «nok et eksempel på en utvikling der forskning politiseres», som stipendiat Hedda Susanne Molland skriver i nettavisa Khrono, er vel å merke en overdrivelse. Statsråden har ikke lagt seg borti konkrete bevilgninger – han har tatt tak i det han mener er slett økonomistyring fra rådets side.
  • I forsknings- og kulturpolitikken er ideen om «armlengdes avstand» et klokt prinsipp. Hvis det tolkes for rigid, kan det imidlertid ha noen av de samme følgene som New Public Management-tiltak i offentlig sektor: Politikernes rolle begrenses til regulering; hvis en statsråd ytrer seg om forvaltningen av fellesskapets midler, oppleves det som et «overtramp». Men at det oppstår brytninger i skjæringspunktet mellom folkesuverenitet og faglig autonomi, er bare sunt for demokratiet. Og selv om det smerter her og nå, er akademia tross alt bedre tjent med engasjement enn med likegyldighet fra politisk hold.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production