Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Bønder er bekymra for at reknestykket bygger på feil tal:

Sår tvil om tala

F5: Frank Valø i Troms Bonde- og Småbrukarlag ber Budsjettnemnda oppdatere tala sine før årets jordbruksoppgjer. FOTO: MARIUS HOE, FRAMTID I NORD

FEIL: Fleire bønder er skeptiske til talgrunnlaget for landbruksoppgjeret. Frank Valø i Småbrukarlaget spår kostnadssprekk på tre milliardar kroner.

I dag, éin dag på overtid, legg staten fram sitt tilbod til bøndene.