Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Lusa er fortsatt den største faren

OPPDRETT: Lakselus og påvirkning fra rømt oppdrettslaks på villaks er fremdeles den største miljørisikoen ved fiskeoppdrett, konkluderer Havforskningsinstituttet. De mener at det særlig er i produksjonsområdene fra Sunnhordland til Stad det kan være en risiko for dødelighet hos utvandrende laksesmolt. I det samme området er det høy risiko for genetisk endring hos villaks. Når det gjelder påvirkning av lakselus på sjøørret, er risikoen stor helt fra sørlandskysten til Nordmøre og i Nord-Trøndelag. Fiskeoppdretterne lover å jobbe for å redusere risikoen.©NTB