Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Russlands stans i gassforsyning til Polen og Bulgaria sender sjokkbølger i EU:

Gjør alvor av truslene

PRØVEBALLONG? En mann i arbeid på Yamal-rørledningen i Hviterussland. Russland risikerer langt mindre ved å kutte forsyningen til Polen og Bulgaria enn til Tyskland, mener forsker Arild Moe. FOTO: SERGEI GRITS, AP/NTB

UVISSHET: Polen og Bulgaria vil klare seg uten russisk gass, ifølge landenes myndigheter. Men andre EU-land ligger tynt an dersom Russland iverksetter rubelkrav.

«Gazprom har fullstendig suspendert gassforsyningen til Bulgargaz (Bulgaria) og PG-NIG (Polen) på grunn av manglende betaling i rubler.»

Det skrev det statlige russiske gasselskapet Gazprom i en pressemelding i går.

Allerede i mars vedtok president Vladimir Putin at «uvennlige» land i framtida må betale for russisk gass i rubler – trolig i et forsøk på å styrke den russiske valutaen i møte med vestlige sanksjoner.

EU-land utgjør en vesentlig del av den russiske lista over «uvennlige» nasjoner. I dag dekker Russland mer enn en tredel av det europeiske gassbehovet.

Rubelkravet har blitt kategorisk avvist av både europeiske statsledere og energiselskaper, som mener det utgjør et klart kontraktsbrudd.

Først denne uka får det konsekvenser, når Russland stanser gassleveransene via Yamal-ledningen gjennom Hviterussland til Polen og Bulgaria. Polske og bulgarske myndigheter opplyser imidlertid at de har vært forberedt på forsyningsstans. De forsikrer at de har kapasitet til å levere gass som vanlig til befolkningen.

Skaper uro i EU

Europeiske gasspriser skjøt i været etter at stansen ble kjent på tirsdag. Ifølge Bloomberg hadde prisene økt med 24 prosent morgenen etter.

Kremls talsperson Dmitrij Peskov advarte i går om at andre europeiske kunder også risikerer å miste tilgangen til russisk gass dersom de nekter å betale i rubler når regningene deres forfaller.

Særlig for Tyskland, den største europeiske importøren av russisk gass, er et slikt scenario illevarslende. Tyske myndigheter har allerede tatt skritt for å forberede seg på rasjonering av gass i et mulig nødstilfelle.

Foreløpig har landet imidlertid vært skånet for det nye kravet.

Arild Moe, forsker ved Fridtjof Nansens Institutt, mener at dette tyder på en ambivalens fra russisk side: at russerne selv anerkjenner at gevinsten er begrenset i forhold til det potensielle inntektstapet som følge av rubelkravet. Han tror at forsyningsstansen til Polen og Bulgaria kan være en slags prøveballong for russerne.

– Det er noe halvgjort over dette. Russland går på inntektstap her også, men det er snakk om mye mindre volumer, sier han.

– Det kan hende at man fra russisk side vurderer å stoppe forsyningen til andre EU-land, men ikke fordi de ikke får betalt i rubler. Det er nok heller et påskudd for å straffe land som går imot Russland.

Skrantende forhold

Forholdet mellom Russland og Tyskland har blitt svært anstrengt siden den russiske invasjonen av Ukraina. Det toppet seg tirsdag denne uka, da tyskerne valgte å tillate eksport av tunge våpen til Ukraina.

Moe tror at Russland nå vurderer hvor langt de kan gå i å straffe Tyskland uten å ramme seg selv for hardt.

– Det som er ganske ironisk, er at man både i vest og Russland diskuterer sanksjoner som omhandler den samme gassen. Det viser at det er en gjensidig avhengighet her. Begge partene vurderer hvordan det vil slå ut for dem selv versus motparten, sier Moe.

Tyske myndigheter har advart om alvorlige konsekvenser for økonomien dersom de russiske gassleveransene til Tyskland stanses. En talsperson for den tyske næringsministeren Robert Habeck sa i går at det foreløpig ikke er grunn til bekymring for energiforsyningene.

Splittelsespotensial

Både Polen og Bulgaria er transittland for gassleveranser fra Russland til tredjeland, men transittgassen vil ikke berøres av forsyningsstansen.

Gazprom har advart de to landene mot å forsyne seg av gass som er ment for andre europeiske kunder. Moe mistenker likevel at Russland håper på at Polen og Bulgaria ut av desperasjon skal gjøre nettopp det.

– Et sånt scenario ville vært gunstig for Russland fordi man skaper intern splittelse i vest. Men det har Polen sagt at de ikke vil gjøre.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production