Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Lyd og identitet: Han «skulle bli» den samiske Kygo eller Cashmere Cat. I stedet tok Niilas opp lydsporene etter Áillohaš.

STEIN for STEIN

NIILAS: Peder Niilas Tårnesvik i Stensparken i Oslo, april 2022.

Kan man fange opp personlig erfaring og identitet i moderne elektroniske lydlandskap? Niilas har prøvd, med laptop, gitar, synth – og noen sentrale samplinger av både natur og kultur.

Peder Niilas Tårnesvik (født i Oslo, oppvokst i Bergen, men med dype røtter i Nord-Troms/Sápmi) har aldri hørt om begrepet «føling i fjæra» før vi lufter det for ham i Stensparken i Oslo rett før påske. Det er der vi møtes for albumintervju – rett ovenfor kåken Niilas nettopp har flyttet inn i, etter å ha tilbrakt både oppvekst og karriere i vest. Den fortsatt ganske unge produsenten/artisten/musikeren skjønner likevel fort tegninga når vi skisserer hva som ligger i fjærefølings-begrepet og estetikken man pleide å anvende det om, særlig på det ironiske nittitallet.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production