Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Følgene av denne inflasjonen kan på mange måter bli enda mer alvorlige enn etter sjokket i 1970-åra.

Lærdommer fra 70-tallet

TUNGT GREP: USAs president Richard Nixon fikk bryne seg på spisepinner da han i 1972 åt med de kinesiske politikerne Zhou Enlai and Chang Chun-chiao. Året før sjokkerte presidenten en hel verden da det ble annonsert at dollaren skulle frikobles fra gull. FOTO: BETTMANN ARCHIVE/GETTY
Bettmann

I 1973 skjøt oljeprisen i været nesten over natta, da Opec (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries) forkynte sin versjon av økonomiske sanksjoner mot Israels allierte etter Jom kippur-krigen samme år. Det ble iverksatt en oljeboikott mot alle land som støttet Israel, samtidig som produksjonen gradvis ble redusert. Innen 1984 hadde oljeprisene blitt presset opp til tolv dollar per fat.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production