Du kan bla til neste sideBla med piltastene

En varsler opplevde stadige telefoner, uanmeldte oppmøter på skattekontoret og bevisst trenering:

Slik presset de skattekontoret

SLO ALARM: Det fem sider lange varselet, datert 12. november 2019, beskriver hvordan en person i Skattedirektoratet og en advokat blandet seg inn i saksbehandlingen for å få nullet ut et skattekrav.

BLANDET SEG: Et hittil ukjent varsel beskriver hvordan Skattedirektoratet forsøkte å presse varsleren til å droppe et vedtatt skattekrav. Samme advokat går igjen i flere saker der direktoratet har grepet inn, ifølge varsleren.

«Varselet gjelder Skattedirektoratets innblanding i enkeltsaker som jeg mener utgjør en fare for rettssikkerhet og likebehandling».

Har du tips i denne saken? Ta kontakt: gravegruppa@klassekampen.no. Ønsker du å sende sensitive tips, finner du framgangsmåten her: klassekampen.no/side/tips-oss