Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Noen elsker lukten av bensin om morgenen.

God økokritikk

Denne uka presenterte en rekke norske naturvernorganisasjoner «Skogkur 2030 – Siste sjanse for gammelskogen». Stortinget vedtok i 2016 at ti prosent av norske skoger skulle vernes. Seks år seinere er fortsatt under fire prosent av landets produktive skogareal vernet. Med dagens tempo på hogst, veibygging og annen utnyttelse når man ikke Stortingets mål før 2051. I mellomtiden kan så mye skog være utnyttet at det ikke lenger dreier seg om vern, men om restaurering. Organisasjonene foreslår en rekke tiltak, blant annet hogststopp i visse områder, samt en målrettet opptrappingsplan for skogvern.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production