Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Fødselsomsorgen preges av sentralisering og risikotenkning. Friske fødende trenger det stikk motsatte.

Krise på fødeavdelingen

LITE PLASS: Planene for samlokalisering av fødselsenheter i Oslo til én klinikk er typisk for en utvikling der arealknapphet og verstefallstenkning bestemmer alt, skriver fire jordmødre. Her fra ABC-enheten, som ikke vil bli videreført i den nye planen. FOTO: SIV DOLMEN Foto: Siv Dolmen

Som jordmødre er vi sterkt bekymret over utviklingen i fødselsomsorgen i Norge. Historiene fra kvinner og deres negative opplevelser i forbindelse med fødsel og barsel øker i omfang. De beskriver mangel på valgmuligheter, manglende tilstedeværelse av jordmor, manglende respekt for sine ønsker og behov og manglende oppfølging i barseltiden.