Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Menneskets kontrollbehov har ført oss inn i endeløse spiraler, mener journalist Elizabeth Kolbert.

Vi lapper sammen verden

Da orkanen Katrina forårsaket oversvømmelse i New Orleans i 2005, forlot halvparten av innbyggerne byen. Nå stiger folketallet, men det er trolig bare et spørsmål om tid før noe liknende vil skje igjen. FOTO: SCOTT MORGAN, AFP/NTB Scott Morgan

I New Orleans bor nesten 400.000 amerikanere i en by som kanskje ikke burde eksistert. Ikke bare ligger store deler av den under Mississippis middelvannstand, den er også bygget på en sump. Men mennesket vet alltid råd, og takket være ingeniørkunsten er byen i dag beskyttet av diker og pumpeverk. Riktignok er det reine Sisyfos-arbeidet å holde den tørr, og milliardutgiftene vil i all overskuelig framtid stige i takt med vannstanden.