Anders Ericson har delt denne artikkelen med deg.

Tillitsvalgte ved Deichman ønsker seg bibliotekansatte på vakt i hver etasje i Bjørvika på kveldstid:

Var få på jobb da det brant

BIBLIOTEKBRANN: Tirsdag kveld begynte det å brenne i en sofa på Deichman Bjørvika i Oslo. Det 20.000 kvadratmeter store bygget var tynt bemannet da hendelsen skjedde. FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM, NTB Stian Lysberg Solum

Bare fire bibliotekansatte og tre vektere var på jobb da det brøt ut brann på Deichman. Fagforeningene har tidligere vært bekymret for sikkerheten på kveldstid.

Tirsdag kveld like før stengetid gikk brannalarmen i det nye Deichman hovedbibliotek i Bjørvika. Om lag 600 publikummere måtte evakueres etter at det oppsto branntilløp i en sofa.

Selv om det gikk relativt bra denne gangen, har sikkerheten ved det kveldsåpne biblioteket vært et tema tidligere. Da alarmen gikk ved halv ti-tida tirsdag kveld, var det ifølge Klassekampens kilder bare tre bibliotekansatte og én vaktleder på jobb, noe som er i tråd med den ordinære vaktplanen. De har som oppgave å informere og veilede de besøkende.

På samme tid var det tre vektere til stede som skulle holde øye med de besøkende i det fem etasjer høye bygget.

– Det virker som det gikk greit denne gangen. Men vi mener jo og har også gitt uttrykk for før at det ikke er optimalt med en så lav bemanning i et så stort hus, sier Kjersti Steien, som er lokalt tillitsvalgt for Bibliotekarforbundet.

Luftet sine bekymringer

Etter det Klassekampen har brakt på det reine, har de ansattes fagforeninger uttrykt bekymring for at bemanningen ved det nye hovedbiblioteket ville bli for lav på kveldstid.

De ansatte har vært opptatt av at de vil være i stand til å yte tilstrekkelig service til de besøkende.

De tillitsvalgte har i ulike sammenhenger også uttrykt bekymring for at sikkerheten for de ansatte, de besøkende og bibliotekets samlinger ikke ville bli godt nok ivaretatt.

Steien er glad for at evakuering og andre beredskapsrutiner tilsynelatende fungerte etter boka. Samtidig har hendelsen aktualisert spørsmålet om hvorvidt bemanningen burde vært styrket.

– Det hadde vært positivt om det var flere ansatte oppover i etasjene og ikke bare i første. Ansattes tilstedeværelse i etasjene kan virke preventivt mot uønskede hendelser, men vi vet ikke om det ville hatt noe å si i dette tilfellet. Om noe skulle skje, er det klart at det er bra å være flere på jobb, sier Steien.

Hun ønsker ikke å kritisere ledelsen ved biblioteket for å ikke ta sikkerheten på alvor og mener de ansattes bekymringer er blitt godt fulgt opp i Arbeidsmiljøutvalget.

Ba om flere på jobb

Klassekampen har undersøkt bemanningen ved kveldsåpne biblioteker i landets største byer.

  • I Trondheim er det fire ansatte til stede på kveldstid, fordelt på 4000 kvadratmeter i tre tilstøtende bygg.
  • I Bergen er det sju ansatte til stede på kveldstid, fordelt på 2600 kvadratmeter i et fredet bygg.

Til sammenlikning er arealet i Bjørvika på 20.000 kvadratmeter. Jenny Dellegård, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet ved Deichman, er klar på at det burde være flere ansatte på jobb om kveldene enn det som er tilfellet i dag.

– Selvsagt skulle vi gjerne sett at det var ansatte i hver etasje. Det er viktig å være til stede «på gulvet» og være tilgjengelige for de besøkende, sier hun.

– Økt bemanning vil også fungere forebyggende, uavhengig av hva som skjedde sist tirsdag. Hvis noen pønsker på noe tull, så lar de det kanskje være hvis de ser at det er en ansatt i nærheten.

Dellegård understreker at hun som tillitsvalgt ikke ser noen grunn til å slå alarm etter brannen som skjedde sist tirsdag, og hun har heller ingen formening om hva som er et forsvarlig nivå for bemanningen på kveldstid.

– Hendelsen minner oss likevel om at det er viktig med god bemanning. Det har vi vært opptatt av hele tida, både for å kunne gi bedre service og for at det skal føles trygt både for ansatte og publikum, sier Dellegård.

Hun forteller at fagforeningen tidligere har understreket overfor ledelsen at det er viktig at de som arbeider på kveldstid er tilstrekkelig mange og kan håndtere sikkerhet og situasjoner.

– Å øke grunnbemanningen koster penger, sier hun.

Direktør Merete Lie ved Deichman Bjørvika vil ikke kommentere Klassekampens opplysninger om hvor mange ansatte som var på jobb tirsdag.

«Vi har både ansatte og vektere på jobb, men antallet kommenterer vi ikke av hensyn til sikkerheten», skriver Lie i en e-post til Klassekampen.

Generelt sier Lie at hun vurderer sikkerheten i Bjørvika som god, blant annet fordi hele bygningen er kameraovervåket.

«Bemanningen i Bjørvika er på kveldstid tilpasset aktivitetsnivået og i tråd med risikoanalysene som er gjort i samarbeid med brannvernrådgivere og sikkerhetsrådgivere», skriver hun – og understreker at forsvarlig bemanning på kveldstid ikke er et spørsmål om penger.

«I våre budsjettinnspill har vi de siste årene pekt på at kostnadene til sikkerhet i hele Deichman har økt de siste årene. Vi har derfor omdisponert en del midler til sikkerhet, som alltid går foran», skriver hun.

Retting: I denne saken hadde vi gjengitt Jenny Dellegård upresist. Det er nå erstattet med avsnittet «Hun forteller at fagforeningen tidligere har understreket overfor ledelsen at det er viktig at de som arbeider på kveldstid er tilstrekkelig mange og kan håndtere sikkerhet og situasjoner».

– Dårlig dekning

Ifølge Kato Stokkan, daglig leder i Sikkerhetsakademiet, er det ikke uvanlig at store bygg underbemannes fordi man vil spare penger.

Stokkan, som tidligere har vært tilknyttet Politiets beredskapstropp, Kripos og Justisdepartementet, understreker at han ikke har kjennskap til sikkerhetssystemene på Deichman og derfor ikke kan kommentere bemanningen der.

– Men på generell basis kan jeg si at det som være på plass, er et tilstrekkelig antall vektere i forhold til maks antall besøkende. Én vekter på 300 personer anses som et minimum, sier Stokkan.

Ved Munchmuseet og det nye Nasjonalmuseet skal det være om lag 70 vektere på jobb, opplyser han.

– Der har de andre verdier som skal tas vare på òg – det er ikke samme problem om noen på Deichman stjeler ei bok eller to. Det er mange faktorer å ta hensyn til. Men vi vet også at det er mange unge og eldre på et bibliotek, og det er sårbare grupper, sier Stokkan.

Kvelden det brant, var det omtrent 600 i bygget – men Deichman har en makskapasitet på 3000.

– Hvis det er 3000 besøkende og tre vektere, er det etter mitt syn altfor dårlig dekning. Hvis det skulle skje en stor brann eller, gud forby, en bombe, synes jeg det er for dårlig bemanning. Det blir én vekter per tusen personer.