Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hvis man ser nøyere på de løftene som ble gitt til Mikhail Gorbatsjov i 1990-91, forstår man også hva som gikk tapt.

Søvngjengerens vei til krig

DRØMMEN SOM BRAST: Mikhail Gorbatsjov tenkte seg en gjensidig retrett og nedrusting og et «nordifisert Europa». Slik gikk det ikke. Her er den tidligere Sovjet-lederen i 2013. FOTO: FABRICE COFFRINI, AFP/NTB FABRICE COFFRINI

Mikhail Gorbatsjovs visjon i 1988 var et «nordifisert Europa». Han håpet på at de militære maktblokkene skulle trekke seg tilbake og være tilbakeholdne med våpensystemer og baser, slik det var i Nord-Europa (med norsk basepolitikk, svensk vestvendt nøytralitet og finsk nøytralitet «garantert» av Moskva).