Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Høge straum- og gjødselprisar kan gi matkriseÅtvarar mot å bygga om kornlager

Kornsilo kan bli bustadar

NY TID: Bjørn Eidem frå forskingsinstituttet Ruralis meiner Noreg bør reetablere kornberedskap. Her er han ved dei tidlegare kornsiloane, no studentbustadene, ved Akerselva i Oslo. Hanne Marie Lenth Solbø

STOPP: I Stavanger kan den tidlegare beredskapssiloen for korn bli leilegheiter. Lokalpolitikarar er positive, men ekspert på mattryggleik meiner siloen er godt eigna til lager.

– Beskjeden til Stavanger er at dei må tenka seg om, seier Bjørn Eidem, utgreiar ved Ruralis, Institutt for rural- og regionalforsking.