Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Nedanfrå: Olav Randen gir nye erkjenningar ved å skildre svolten frå perspektivet til dei sveltande.

Gnagande svolt

UÅR: Olav Randen fortel historia om svolt i Norden frå eit lågt perspektiv. MALERI: ELENA NOBILI/WIKI COMMONS

Med boka «Svolt i Norden» fører Olav Randen oss attende til krisetider med matmangel. Han ser ut frå perspektivet og den harde lagnaden til småkårs- og fattigfolk, og vi blir minna om at «inga lenke er sterkare enn det svakaste leddet». Historia er ofte skriven av og om dei som ikkje erfarte kva svolt gjorde med folk. Blikket nedanfrå gjev oss nye erkjenningar omkring mattryggleik og nasjonal beredskap. «Svoltperiodar har alltid fått fram både det beste og verste i menneskenaturen», skriv Randen.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production