Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kulturkrig: Et viktig bidrag til forståelsen av ytre høyre.

Krefter i sving

NORMALISERING: Carline Tromp har skrevet om det ekstreme tankegodset som brer om seg. FOTO: SIV DOLMEN

På nittitallet dukket det opp et nytt begrep i fransk politisk debatt, man begynte å snakke om en lepénisation des esprits, en åndelig lepenisering. Begrepet ble først brukt av den tidligere justisministeren Robert Badinter, det var et uttrykk for Nasjonal Fronts økende innflytelse, ikke bare ved valg, men ved at partileder Jean-Marie Le Pens retorikk og ideer gradvis snek seg inn i språket og i de andre partienes programmer. Rammene for hva som ble akseptert i den politiske debatten ble flyttet, høyreekstremt tankegods ble normalisert.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production