Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Rekordhøge straumprisar får fleire til å vurdere vasskraft i dei verna vassdraga:

Vil byggje ut verna vassdrag

VERNA: Nitelva i Viken er eitt av 390 verna vassdrag i Noreg. Fleire opnar no for å byggje ut vasskraft i desse. FOTO: MORTEN HOLM, NTB Morten Holm

KONTROVERSIELT: Den dyre straumen gjer at Frp vil byggje ut verna vassdrag. Regjeringspartia på Stortinget seier dei vil vurdere det.

Til saman er 390 vassdrag i Noreg anten heilt eller delvis verna, som mellom anna inneber at det ikkje er mogleg å byggje ut vasskraft der. Energipolitisk talsperson i Frp Frank Sve meiner at det er på tide å kartleggje kor mykje kraft vi kan produsere om vi opnar desse vassdraga for utbygging att.