Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Et flertall i befolkningen mener Norge har ansvar for klimagassutslipp fra olje vi selger:

Gir Norge ansvar for olja

EKSPORTNÆRING: Nesten all olja Norge produserer, selges til utlandet. Over 90 prosent av utslippene fra olje kommer når den forbrennes. Her fra Goliat-plattformen i Barentshavet. FOTO: OLE MAGNUS RAPP Ole Magnus Rapp

CO2: I Parisavtalen skal land kutte utslipp innenfor egne grenser. 52 prosent av befolkningen mener Norge også har ansvar for norsk olje som brennes i utlandet.

Hvert år eksporterer Norge omtrent ti ganger så mye klimagassutslipp som det vi slipper ut innenfor egne grenser. Det er på grunn av olje- og gassnæringen. Mens Norges årlige utslipp av CO2-ekvivalenter er i underkant av 50 millioner tonn, eksporterer vi rundt 500 millioner tonn CO2-ekvivalenter i form av olje og gass til utlandet hvert år.