Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Finansdepartementet legg lokk på Stoltenberg-prosessenMotstanden på Stortinget veks

Seier nei til Stoltenberg

TETTE BAND: Stats­mi­nis­ter Jo­nas Gahr Støre har tid­le­ga­re vore statsråd i Jens Stoltenberg si re­gje­ring. Han sei­er dei er ve­ner. Her er dei av­bil­da un­der NHOs års­kon­fe­ran­se i 2019. © FOTO: SIV DOL­MEN

MOTSTAND: Skepsisen veks mot å få Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef. Finansdepartementet vil ikkje gjera greie for kontakten med Stoltenberg.

Stoltenbergs kandidatur som ny sentralbanksjef, og tilsetjingsprosessen som blir leia av Finansdepartementet, møter no kritiske røyster i Stortinget.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production