Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Vassnes og hans drifter

I Klassekampen 2. desember skriver Bjørn Vassnes om hvordan «ellers fornuftige og velinformerte folk kan innta åpenbart urimelige posisjoner.» Han forteller at han ofte har ristet på hodet over hvor vanskelig det er for mange å innrømme at mennesker er født med naturgitte drifter og føringer som vil prege vår atferd uansett hvor mye vi prøver å endre dem. Etter Vassnes’ syn, skyldes dette ofte at fornuften pakkes inn i det han kaller en «tvangstrøye» av ideologi og religion.