Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ei smartare elavgift

Avisene er fulle av innspel om kva ein bør og kan gjere for å lette prissjokket på straum. Politikarane kavar og kastar fram forslag for å lette på tilhøva. Prissubsidiering, momskutt, ekstra støtte til «dei som treng det mest», kutte kablar til utlandet.