Du kan bla til neste sideBla med piltastene

De borgerlige har ikke fininnsiktet kanonene.

Stormløpet uteble

Det ble ikke noe stormløp mot regjeringens budsjett under finansdebatten i Stortinget i går. De fleste politikernes oppmerksomhet var i stedet rettet mot de økende smittetallene for korona og de eksplosive strømprisene. Det kan også virke som om de borgerlige partiene ikke helt har funnet ut av hvordan de skal angripe den rødgrønne regjeringen. Spesielt ser det ut til at slagordet om at det nå er vanlige folks tur, altså at vanlige lønnsmottakere skal prioriteres på bekostning av de aller rikeste, er vanskelig å få has på. Det burde egentlig være nok å ta av for de borgerlige, ettersom budsjettet snur opp ned på mange av Solberg-regjeringens prioriteringer.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production