Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Medienes ansvar i ME-debatten

Klassekampen skal ha takk for å gi spalteplass til den betente ME-debatten. Feltet preges av steile fronter der en svært utsatt pasientgruppe står i skuddlinjen. Derfor hviler det et særskilt ansvar på redaktøren for å verifisere kilder og informasjon som publiseres.