Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Syntakssnekring

BRA LÆRING: Å lære seg å snekre fuglekasser, som disse guttene fra Brumunddal fotografert i 1973, kan være nyttig til så mangt. © FOTO: MAGNE LILLEØEN, DOMKIRKEODDEN/DIGITALT MUSEUM

Du trenger både språk og håndarbeid for å bli et gagns menneske.

Når man diskuterer skole, tar mange for gitt at praktiske og teoretiske ferdigheter står i motsetning til hverandre: At den tiden man bruker på praktiske fag, er tapt tid for teorien. Det stemmer ikke, om vi skal tro en undersøkelse gjort av franske og svenske forskere (fra Inserm, CNRS, Lyon 1 og Lyon 2, samt Karolinska). Undersøkelsen viser at øvelse i praktiske, håndverksmessige ferdigheter støtter opp under språkferdigheter, nærmere bestemt noe av det aller vanskeligste: forståelse av syntaks, altså hvordan setninger bygges opp. Og dette gjelder også den andre veien: Trening i syntaks virker positivt på håndverksferdighetene.