Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Acer i retten

  • Stortinget vedtok for tre år siden å innlemme EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer i EØS-avtalen. Vedtaket ble truffet med vanlig flertall etter Grunnlovens paragraf 26. Nei til EU har gått til sak mot staten fordi organisasjonen mener saken burde vært avgjort etter paragraf 115, som krever tre firedels flertall for suverenitetsavståelse. Saken har denne uka gått i Oslo tingrett, etter at Høyesterett åpnet for det. Nei til EU har gjort det klart at det ikke handler om å bruke rettssystemet for å reversere demokratisk fattede vedtak. «Vi er ikke ute etter at jussen skal overta for politikken, og er ikke uenig i at Stortinget skal ta disse avgjørelsene. Vi mener bare at man skal anvende Grunnloven på en riktig måte», sier Nei til EUs leder Roy Pedersen til Nationen.