Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Rettsdrama kan føre til at Stortinget må stemme på nytt om EUs energibyrå:

Tror på Acer-omkamp

ØYNER HÅP: SVs Lars Haltbrekken mener Acer-medlemskap svekker norsk kontroll over energipolitikken. Nå tror han det kan være mulig å si opp medlemskapet.

KLAR: Om Nei til EU vinner i sitt Acer-søksmål mot staten, vil SV foreslå omkamp om norsk Acer-medlemskap på Stortinget. Og denne gangen tror de på seier.

Denne uka står et viktig slag om Norges tilslutning til EUs energibyrå Acer i Oslo tingrett. Nei til EU har saksøkt staten fordi de mener Stortinget brøt Grunnloven da Norge innlemmet EUs tredje energimarkedspakke i EØS.

Gjennom vedtaket fikk EUs energibyrå Acer myndighet på noen områder, også over Norge.

Det var svært omstridt, ikke minst på grunn av stor motstand i deler av fagbevegelsen. Vinner Nei til EU fram i retten, mener SV veien er åpen for å ta Norge ut av Acer.

– Hvis Nei til EU nå vinner fram, som vi håper at de gjør, vil vi be om at det fremmes en ny sak for Stortinget hvor vi får behandlet saken på nytt, sier Lars Haltbrekken, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget for SV.

– Det vil bety at vi melder oss ut av Acer, om partiene står ved sine valgløfter.

Strid om suverenitet

Kjernespørsmålet er om vedtaket innebar suverenitetsavståelse. Det mener Nei til EU det gjorde, men Stortingets flertall mente ikke det.

Det fikk som konsekvens at Stortinget ikke behandlet saken etter grunnlovens paragraf 115, som krever tre firedels flertall for vedtak.

En seier for Nei til EU kan bety at Stortinget må stemme på nytt, med krav om tre firedels flertall. Men SV, Rødt og Sp, som alle er mot Acer, har nå 49 representanter på Stortinget og kan dermed blokkere vedtaket, håper Haltbrekken.

– Vi ønsker full suverenitet over energipolitikken. Vi mener man avgir noe suverenitet ved å delta i Acer. Derfor vil vi melde oss ut. Og vi forventer at alle tre partier som var mot, står ved det, sier han.

Høyre er rolige

Haltbrekkens komitékollega Nikolai Astrup fra Høyre tar situasjonen med stor ro.

– Det var et bredt flertall i Stortinget som stilte seg bak vedtaket om å innlemme den tredje energimarkedspakka i EØS-avtalen. Selv om Stortingets vedtak fra 2018 behandles i domstolene, så er det fremdeles i Norges interesse å opprettholde energisamarbeidet med Norden og andre nærstående land, som alle er EU-medlemmer og omfattet av dette regelverket, sier han til Klassekampen.

– Men hva om rettssaken fører til ny behandling på Stortinget?

– Vi må først avvente behandlingen i domstolen. Men det er ikke tvil om at det er bredt flertall i Stortinget for å delta i samarbeidet. Om Stortinget har behandlet dette etter feil paragraf, må man behandle det etter en annen paragraf. Det må domstolen avgjøre.

– Men kan ikke det gjøre at vedtaket faller, siden motstanderne har over en firedel av stemmene?

– Det vil tida vise. Sp sitter nå i regjering og vil nok mene at det er fornuftig at vi samarbeider med andre energireguleringsmyndigheter. Det er jeg ikke bekymret for. Det er mange misforståelser ute og går om Acer. Verken prisen på strømmen, hvordan vi forvalter naturressursene i Norge eller bygging av kraftkabler bestemmes av Acer.

Senterpartiets Ole André Myhrvold avviser Astrups spekulasjoner om at Sp skal ha snudd.

«Senterpartiet er positive til at Høyesterett åpnet for at saken prøves rettslig. Nå må vi avvente domstolenes avgjørelse før vi spekulerer i videre politisk prosess og utfall. For øvrig bør ikke Senterpartiets skepsis til norsk ACER-tilknytning være ukjent, verken for Astrup eller andre», skriver han i en e-post.

Staten står på sitt

Det er Regjeringsadvokaten som representerer staten i rettssaken. I sin prosedyre slår Fredrik Sejersted fast: «Kjernen i statens syn er at Stortinget ikke brøt Grunnloven».

Det bygger han på at Acer ikke har «myndighet til å treffe rettslig bindende vedtak mot norske borgere eller selskaper», og at det dermed ikke er snakk om suverenitetsavståelse slik grunnloven omtaler.

Ap vil avvente

Det er Terje Aasland fra Ap som leder energi- og miljøkomiteen. Han sier til Klassekampen at han ikke ønsker å spekulere i utfallet av rettssaken.

– Jeg vil avvente behandlingen og se hvordan det står seg da.

– Lars Haltbrekken i SV mener Stortinget da må ta saken på nytt og følge grunnlovens paragraf 115?

– Jeg vil ikke forskuttere noe. Lars må gjerne prosedere før saken er avgjort, jeg vil vente på dommen. Da vi vurderte hvilken bestemmelse som skulle brukes, var vi rimelig trygge på at vi gjorde det riktig.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production