Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Jan Bøhler går hardt ut mot at regjeringa ikkje planlegg å redde Ullevål sjukehus:

Sp tapte kampsaka si

ERTERIS: Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum (t.v.) og Jan Bøhler (Sp, tidlegare Ap) saman på Haugenstua i Oslo i fjor. Å redde Ullevål sjukehus er ei kampsak for Bøhler, men Senterpartiet måtte gje tapt i regjeringsforhandlingane med Arbeidarpartiet. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

SKUFFA: Jan Bøhler (Sp) har lenge kjempa for å redde Ullevål sjukehus. Han vart ikkje høyrt på Hurdal og kom ikkje inn på Stortinget, men kjempar vidare.

Då regjeringspartia Arbeidarpartiet og Senterpartiet la fram regjeringsplattforma, gjorde dei det klart at Senterpartiet måtte gje tapt på eitt viktig punkt: Regjeringa vil ikkje redde Ullevål sjukehus. Dei vil i staden halde fram med planane om å byggje nye sjukehus på Gaustad og Aker.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production