Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Dei tvangssamanslåtte kommunane kan i praksis bli svært vanskelege å løyse opp:

Rasande på Vedum

LØFTEBROT: Pensjonert fiskeskipper Nils Myklebust (Sp) er skuffa over eiga leiing av di Hurdalsplattforma ikkje lat det vere opp til folkeavrøystingar, men fleirtalet i kommunestyra å avgjera om ei samanslått kommune skal løysast opp att. FOTO: GUNNAR WIEDERSTRØM

TVANG: Senterpartiet lova at noko av det første dei skulle gjere i regjering var å løyse opp tvangssamanslåtte kommunar, men det ligg an til å skje lite med dei nye storkommunane.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production