Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Gjenreisinga av lærarutdanninga på Nesna er ein del av regjeringsforhandlingane:

Dragkamp om høgskule

LØFTE: Då styret i Nord Universitet vedtok å legga ned lærarutdanninga på Nesna, venta damer i bunad, Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum og SV-leiar Audun Lysbakken på plenen. FOTO: JO SKÅRDERUD

REALIST: Sp-topp Marit Knutsdatter Strand trur nye studentar tidlegast kan møta opp på Nesna i 2023.

Forventningane til ei gjenreising av høgskulen på Nesna i Nordland er skyhøge.

Gjennom valkampen har både Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum og nestleiar i Ap Bjørnar Skjæran besøkt helgelandskommunen med løfte om ny aktivitet.

«Dersom det vert valsiger om halvannan månad, så er Nesna redda», lova Vedum i august, ifølge Khrono.

Marit Knutsdatter Strand har saman med parlamentarisk leiar i Sp Marit Arnstad representert partiet i Utdanningskomiteen på Stortinget dei fire siste åra. Mens Arnstad er i regjeringsforhandlingar i Hurdal, delar Strand sine tankar om den vidare prosessen for ei gjenreising av lærarutdanninga på Nesna:

– Å sjå føre seg nye studentar på Nesna neste haust – er det for tidleg?

– Ja, det fryktar eg. Men me må få på plass eit signal alt no og komma raskt i gang med ei utgreiing. Då kan det vera me kan få på plass løyvingar i revidert statsbudsjett neste vår.

– Kor tid er det realistisk å sjå føre seg nye studentar?

– Me må håpa på 2023, så er eg audmjuk på at ingen ting er slått fast enno. Me må rett og slett jobba så raskt me kan.

Stemte mot Sp

Strand vedgår at det er nyanseforskjellar mellom Senterpartiet og Arbeidarpartiet i saka. Berre Sp har gitt konkrete løfte i partiprogrammet, og då partiet fremja eit representantforslag i Stortinget i fjor, stemte Ap ned hovuddelen av forslaget.

– Trur du dette er ei vanskeleg sak i regjeringsforhandlingane?

– Eg tippar at det er reelle diskusjonar. Det går nok i kor forpliktande det skal vera. Ap har ikkje gått så langt som oss, og eg har ikkje høyrt dei så tydeleg om kva dei vil gjenoppretta der. Samstundig er eg optimist på at det må gå bra.

Ho seier at Sps standpunkt er at lærarutdanninga skal gjenopprettast. Det kan enten skje ved at Nesna blir ein sjølvstendig høgskule, alternativt ei avdeling under ein annan offentleg utdanningsinstitusjon.

Sjølv om Strand trur eit nytt kull lærarstudentar fyrst kan komma hausten 2023, håpar ho det blir aktivitet før.

– Me må sjå kva me kan få til av forskingsaktivitet på kort sikt, seier Strand, som også sit i sentralstyret i Sp.

Då Sp tok opp saka i Stortinget i vår, fekk dei støtte frå SV, Raudt og MDG til å be regjeringa starta arbeidet med ei reetablering av den tidlegare Høgskulen i Nesna som ein fullverdig høgare utdanningsinstitusjon med grunnskule- og barnehagelærarutdanning.

Ap støtta derimot ein del av forslaget som gjekk på å greia ut kva andre studietilbod som kan lokaliserast på Nesna, og å greia ut om ein institusjon på Nesna også kan tilby samlingsbasert utdanning.

Kamp i sektoren

Studiestaden på Helgelandskysten som opp gjennom åra har forsynt landet med lærarar, var fram til 2016 ein sjølvstendig høgskule. I 2016 blei Nesna slått saman med Universitetet i Nordland og Høgskulen i Nord-Trøndelag til Nord Universitet, med hovudsete i Bodø. Nesna blei vedtatt nedlagt i 2019. Avtalen med Statsbygg er sagt opp, men framleis er det i underkant av sytti tilsette og 200 studentar og lærarar der, mens det går mot ei avvikling neste sommar. Dragkampen om Nesna går ikkje berre føre seg på Hurdalssjøen.

Nyleg gjekk Universitets- og høgskulerådet, som representerer 32 høgskular og universitet, ut i VG og bad ei ny regjering halda seg unna Universitetet i Nord si avgjerd om Nesna. I dagens Klassekampen tar ei lang rekke professorar, lektorar og forskarar til motmæle. Deriblant tidlegare rektor ved Universitetet i Bergen Sigurd Grønmo.

Så lenge ei reetablering inneber at Nesna blir ein sjølvstendig høgskule, er det ikkje ei detaljstyring av sektoren og råkar dermed ikkje ved autonimien til sektoren, slår Grønmo fast.

Han meiner det er viktig å komma raskt i gang med ei reetablering for å unngå at utdanningsmiljøet på Nesna smuldrar opp. Å sikta seg inn mot revidert statsbudsjett, meiner han er for seint.

– Det trur eg vil vera seint. Det må snarleg fattast vedtak i regjering og Storting, og komma pengar i stadsbudsjettet for å sikra kontinuitet, seier Grønmo.

Stolar på sine

Ap-ordførar i Nesna Hanne Davidsen trur ikkje det ligg an til løftebrot.

– Nei, det trur eg ikkje det blir. Men eg er spent på kva dei kjem fram til. Me har eit godt håp om støtte i Stortinget. Alle i opposisjon har vore positive, seier Davidsen.

Fylkesordførar i Nordland Kari Anne Bøkestad Andreassen i Senterpartiet er også spent, og sjølv om Senterpartiet er det einaste partiet som har gitt konkrete løfte i partiprogrammet sitt meiner ho Ap har gått langt i å gi løfte.

– Eg veit kva ein har sagt og meint i Ap og SV. Det reknar eg med står ved lag, seier ho.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production