Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Sammenslåing av museer er et av stridsspørsmålene under regjeringsforhandlingene mellom Sp og Ap:

Vil la museer løsrive seg

UTBRYTERE: Senterpartiets kulturpolitiske talsperson Åslaug Sem-Jacobsen vil åpne for at museer kan gå ut av de konsoliderte stormuseene, uten at de risikerer å miste statsstøtte.

Senterpartiet åpner døra på gløtt for museer som vil bryte ut av de sammenslåtte museene. Ap går motsatt vei og vil slå sammen enda flere museer til større enheter.

I 2001 gikk startskuddet for museumsreformen, igangsatt av Jens Stoltenbergs første regjering, som bare besto av Arbeiderpartiet.

I løpet av en tiårsperiode ble et stort antall museer slått sammen til såkalte konsoliderte museer.

Nå vil Senterpartiet sette foten ned for ytterligere sammenslåinger dersom partiet går i regjering.

Samtidig åpner partiet for at museer skal kunne bryte ut, uten at de dermed mister retten til statsstøtte.

– Det har vært snakk om å konsolidere ytterligere til enda større museumsorganisasjoner. Dette er Senterpartiet helt imot. Jeg synes også at vi bør se på muligheten for at enkelte museer skal kunne gå ut av konsolideringen, sier Sps kulturpolitiske talsperson Åslaug Sem-Jacobsen.

Rødgrønn uenighet

Fortsatt er det ikke klart om det blir en regjering med Sp og Ap. Dersom det blir Aps kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen som får jobben som kulturminister, har museumsreformens tilhengere sikret seg en viktig alliert.

«Vi støtter konsolideringsprosessene», bekrefter Trettebergstuen kort i en sms.

Ikke bare støtter Ap reformen, men på Stortinget har Ap slått seg sammen med KrF og Høyre og uttrykt ønske om enda flere sammenslåinger av museer i årene som kommer.

Målet er å styrke museenes evne til å satse på blant annet forskning og digitalisering i større fagmiljøer.

De tre partiene skrev en felles merknad til Kulturmeldingen som regjeringen la fram i vår. Her heter det blant annet at det er nødvendig «å fullføre konsolideringen der museumsmiljøene fortsatt er for fragmentert og svakt».

«Vi mener fortsatt dette. Så får vi se hva den nye regjeringen ender opp med å mene. Det kan ikke jeg forskuttere», svarer Trettebergstuen på sms.

Ulmer av opprør

Å konsolidere betyr ifølge ordboka å gjøre noe sterkt og solid. Men for flere av de små museene som var eid av selvstendige stiftelser, var erfaringene med museumsreformen det stikk motsatte: svekket innflytelse, mindre ressurser og større avstand til ledelsen. Samt trusler om kutt i statsstøtta for museer som ville stå utenfor.

Som Klassekampen omtalte i august, har stiftelsen som eier Henrik Sørensens kunstmuseum på Holmsbu utenfor Oslo trukket seg fra samarbeidsavtalen med det konsoliderte Drammens museum.

Flere andre steder i landet har latente gnisninger slått ut i åpne konflikter, seinest ved Musea i Sogn og Fjordane, som Klassekampen omtalte lørdag.

På sine reiser rundt om i landet har Åslaug Sem-Jacobsen hørt mange liknende historier om små, stiftelseseide museer som føler seg overkjørt og nedprioritert av ledelsen ved det konsoliderte museet.

Sp var med på å igangsette museumsreformen da de satt i regjering med SV og Ap, men nå vil Sem-Jacobsen ta en fot i bakken.

– Vi stilte oss bak denne reformen fordi sammenslåinger ville bidra til å profesjonalisere og styrke det museumsfaglige nettverket og forskningen. Mye har fungert bra, men det vil være klokt å vurdere om ikke enkelte museer kan få mer myndighet tilbake.

Krever ny evaluering

For fire år siden ba samtlige partier på Stortinget regjeringen «gjennomføre en helhetlig vurdering av museumsreformen».

Tre kulturministre seinere er ingenting skjedd, konstaterer Semb-Jacobsen. Dersom Sp går inn i regjering, vil Sem-Jacobsen at evalueringen omsider blir levert.

-– Målet må være å finne ut hvor det lugger og er blitt for hardt sentralisert, men også høste erfaringer fra konsolideringer som fungerer.

Det er særlig det frivillige engasjementet og den lokale oppslutningen om museene som har kommet dårlig ut av reformen, frykter Sem-Jacobsen.

– På dette området viste også den siste museumsmeldingen at reformen ikke har fungert etter hensikten.

Retting 7. oktober: I den opprinnelige saken sto det at Jens Stoltenbergs første regjering besto av Ap, Sp og SV. Det er feil. Stoltenbergs første regjering besto bare av Ap. Dette er nå rettet.

Forskere slaktet museumsreform

«Pasjon og resignasjon» var tittelen på en evaluering som Telemarksforskning gjennomførte i 2019 av museumsreformen i Buskerud, hvor et tjuetall tidligere frittstående museer er innlemmet i det konsoliderte Buskerudmuseet.

Forskernes dom var ikke nådig: «Buskerudmuseet må karakteriseres som en dysfunksjonell organisasjon, med utfordringer på nærmest alle områder: museumsfaglige, økonomiske, arbeidsmiljømessige og strukturelle», heter det.

Ifølge rapporten var det konsoliderte museet preget av sterk mistillit, både mellom de ansatte og ledelsen og mellom museenes eierstiftelser og ledelsen ved det konsoliderte museet.

Heller ikke reformens mål om å styrke kvaliteten på det museumsfaglige arbeidet hadde lyktes, reint bortsett fra at det faglige fellesskapet hadde blitt større og lønnsnivået hevet.

«Jevnt over kan vi konstatere at alle piler peker nedover for Buskerudmuseet», konkluderte Telemarksforskning.

I en annen evaluering av museumsreformen i Hordaland, som ble utført av Agderforskning i 2017, var et av funnene at den lokale oppslutningen og engasjementet hadde blitt kraftig svekket.

Fra 2007 til 2016 var antallet årsverk som ble utført av frivillige blitt nesten halvert. Agderforskning advarte mot utviklingen.

«Frivillig arbeid har i stor grad vært grunnlaget for det som i dag er de konsoliderte museumsenhetene», skrev forskerne, som også pekte på opprettelsen av større og mer profesjonelle museumsenheter som en mulig trussel mot museenes lokale forankring.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production