Du kan bla til neste sideBla med piltastene

En solidarisk pensjonsstreik

STØRRE ENN SINE BESTANDDELER: Musikere tenker kollektivt. Vi ønsker å forsikre hverandre, skriver Einar Heier. FOTO: BÅRD GUNDERSEN

Kulturinstitusjoner er i streik på grunn av arbeidsgiverorganisasjonen Spekters motstand mot å gi kvinner og menn like pensjonsytelser. Stortinget har laget en lov som sier man må betale inn mer for kvinner for at de skal få de samme ytelsene som menn. Den heter hybridpensjonsloven.