Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Fagrørsla vil ha sine eigne folk i regjeringLO-topp er høgaktuell

Peiker på Sundnes

INN: Tidlegare leiar for Handel og Kontor Trine Lise Sundnes blei vald inn på Stortinget. No vil fleire ha LO-toppen inn i regjering. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN, NTB

KABAL: Fleire i fagrørsla peiker på den tidlegare LO-toppen Trine Lise Sundnes til ei ny regjering.

Det går føre seg posisjonering i forkant av ei ny regjering. Når Ap-leiar Jonas Gahr Støre presenterer sine statsrådar, har fagrørsla klare forventningar om å sjå eigne kandidatar.

Ein av dei som peiker seg ut, er tidlegare leiar for LO-forbundet Handel og Kontor Trine Lise Sundnes.

Som forbundsleiar frå 2013–2020 og dermed også lang fartstid i LOs sekretariat er Sundnes ein tung fagleg kandidat. Ho har i tillegg internasjonal erfaring. Sidan 2020 har ho vore leiar for LOs internasjonale avdeling.

Det som kan tala mot Sundnes, er at ho ikkje har bakgrunn frå Stortinget, sjølv om ho i dag er vald inn. At ho er frå Oslo, kan også fort bikka ho ut av ein statsrådskabal, der også geografi er eit tema.

I tillegg til Støre sjølv er det fleire kandidatar frå Oslo som kan gå inn i ulike statsrådspostar. Sjølv vil ikkje Sundnes kommentera at fleire peiker på ho:

«Er det noe jeg har lært meg gjennom årenes løp er det å ikke kommentere slike spekulasjoner», skriv Sundnes i ein sms til Klassekampen.

Arvtakaren til Sundnes i Handel og Kontor Christopher Beckham peiker derimot på Sundnes. Han vil sjå forgjengaren som arbeidsminister, ifølge Frifagbevegelse.

Har støtte i landet

Også på Vestlandet vil folk i fagrørsla bli nøgd om Oslo-dama Trine Lise Sundnes får ein statsrådspost.

– Eg er opptatt av at fagrørsla blir høyrt, og at det viser seg i regjeringsapparatet. Trine Lise Sundnes er ei dame som eg absolutt håpar får ein slik post. Det støttar eg 100 prosent, seier leiar for LO i Bergen og omland Fauzia Hussain-Wiik.

Richard Storevik, leiar Fellesforbundet si avdeling fem i Bergen, meiner også Sundnes er ein god kandidat. Han trekker også fram nestleiar i Fellesforbundet Steinar Krogstad. Men mens Sundnes blei vald inn på Stortinget, glapp stortingsplassen for Krogstad, som stilte til val i Sør-Trøndelag.

Det bør ikkje vera eit hinder, meiner Storevik.

– Sundnes og Krogstad er dei fremste kandidatane, seier Storevik.

Også leiar for Fagforbundet i Trondheim Mats Monsen meiner Sundnes og Krogstad er gode kandidatar til statsrådspostar i ei ny regjering.

– Steinar har vore med oss på arbeidslivsbesøk og besøkt offentleg sektor. Han er ein pådrivar for heile og faste stillingar. Han er ein bra kandidat, seier Monsen, men understrekar at politikken er viktigare enn personane.

– Uansett kven som kjem inn som statsrådar, skal dei forvalta dei lovnader som har kome inn i valkampen, seier han.

Leiar for den største avdelinga til Fellesforbundet i Stavanger Arild Håvik ønsker ikkje peika på personar, men gjer det også klart at han har forventningar til at Støre hentar statsrådskrefter i fagrørsla.

– Eg forventar at folk frå fagrørsla blir representert. Me har trua på at dei tenker i dei banar, seier Håvik.

Fleire viktige departement

Om Støre lykkast med draumeregjeringa si, der både Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV inngår, skal kring tjue statsrådspostar delast på tre parti. Arbeidarpartiet vil nok få rundt halvparten og truleg hentar han fem kvinner og fem menn. LO vil også vera opptatt av å få inn eigne kandidatar i postane under statsrådane, og det er langt fleire statssekretærjobbar å dela ut.

Her er det også viktig å finna folk ifrå fagrørsla, seier Storevik.

Det kanskje viktigaste departementet for LO er Arbeidsdepartementet, men også Næringsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er viktige.

Mens Fellesforbundet vil vera særleg opptatt av Næringsdepartementet, vil Fagforbundet ha eit skarpt blikk på Kommunaldepartementet.

Også ved Statsministerens kontor (SMK) vil LO ha eit ønske om å vera representert.

Utover det kan fagrørsla også kunna senda folk inn i til dømes Forsvarsdepartementet gjennom at ein frå Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) kjem inn som statssekretær der.

Mange viktige jobbar

Skulle Storevik plukka sjølv, er det leiaren for Fellesforbundet Jørn Eggum han ville hatt i regjering, men han vil han også halda godt på i forbundet.

– I draumen min er Jørn Eggum industriminister, men han vil me ikkje gi frå oss, seier Storevik.

Nestleiar i Fellesforbundet Steinar Krogstad tar spekulasjonane med ro.

«Antar det er noen ‘gode’ krefter fra Trøndelag som vil ha meg som statsråd. Jeg har ingen signaler på at jeg er aktuell», kommenterer han.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production